Nabídka seminářů v oblasti daní a účetnictví

ÚČETNICTVÍ PODLE SLOVENSKÝCH PŘEDPISŮ

 • Termín: 12.09.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Seminář je zaměřen na praktické příklady založení a vedení účetnictví na Slovensku v návaznosti na DPH a daň z příjmu právnických a fyzických osob na Slovensku. Po absolvování semináře budete umět založit a vést... zjistit více

Lektor: Ing. Milan Kúdela - daňový poradce, člen Slovenské komory daňových poradců, specialista v oboru DPH a mezinárodního zdanění
Přihlásit se Detail semináře

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ - třídenní seminář

 • Termín: 18.09.2019 - 20.09.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 3 884,- bez DPH / osoba

Na semináři získáte základní přehled o účetnictví, seznámíte se s principy účtování a základními účetními případy a budete schopni se zorientovat v základech daňového systému, který je nezbytný pro účetní praxi. ... zjistit více

Lektor: RNDr. Petr Beránek - daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor,učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, ředitel společnosti ADAR (Účetní činnost, daňové poradenství, vedení finančního účetnictví a mezd), člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace
Přihlásit se Detail semináře

KOMPLIKOVANÉ MZDOVÉ VÝPOČTY - PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ A POKROČILÉ MZDOVÉ ÚČETNÍ

 • Termín: 23.09.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Hlavním tématem semináře jsou vybrané komplikované oblasti, ve kterých mzdové účetní při zpracování mzdové agendy dost často a opakovaně chybují. Kde chyby vznikají nejčastěji a jak je opravit, jak má vypadat správná... zjistit více

Lektor: Ing. Růžena Klímová - odborná lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka řady odborných článků a publikací
Přihlásit se Detail semináře

MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2019 - DVOUDENNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

 • Termín: 24.09.2019 - 25.09.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 2 400,- bez DPH / osoba

Tento dvoudenní aplikační kurz je určen pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu,... zjistit více

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku
Přihlásit se Detail semináře

ZÁSOBY A SKLADOVÁ EVIDENCE V ROCE 2019

 • Termín: 27.09.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Seminář je určen účetním, ekonomům, vedoucím nákupu a zásobování, vedoucím skladů. Na semináři se seznámíte s účtováním zásob a vnitřním kontrolním systémem, který je nutno přijmout. Přednáška bude orientovaná na... zjistit více

Lektor: Ing. Dagmar Beránková - auditorka a daňová poradkyně, specialista v oboru
Přihlásit se Detail semináře

DPH PŘI INTRAKOMUNITÁRNÍM PLNĚNÍ A S TŘETÍMI ZEMĚMI VČETNĚ ZMĚN OD r. 2019

 • Termín: 02.10.2019 - 03.10.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 1 980,- bez DPH / osoba

Připravili jsme pro Vás dvoudenní seminář se zaměřením na teoretickou i praktickou část uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských... zjistit více

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík - odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitarního plnění
Přihlásit se Detail semináře

DPH PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

 • Termín: 09.10.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem o DPH a principy jeho fungování tak, aby byli schopni samostatně rozhodovat o jeho aplikaci v jednoduchých případech, požádat o registraci k DPH, sestavovat evidenci DPH... zjistit více

Lektor: Danuše Smetanová - specialistka na problematiku DPH
Přihlásit se Detail semináře

FAKTURACE OD A DO Z V PRAXI

 • Termín: 15.10.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Doklady jsou různého charakteru. Dokladem je vysvědčení, občanský průkaz, osvědčení o jakosti, náložní list, certifikát na cokoliv. Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na... zjistit více

Lektor: Ing. Dagmar Beránková - auditorka a daňová poradkyně, specialista v oboru
Přihlásit se Detail semináře

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ

 • Termín: 16.10.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Seminář je zaměřen na hlavní druhy zaměstnaneckých výhod (benefitů) a jejich posuzování z hlediska daňových dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele. zjistit více

Lektor: Ing. Zuzana Rylová Ph.D. - daňová poradkyně, členka prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR
Přihlásit se Detail semináře

SRÁŽKY Z MEZD A EXEKUCE VČETNĚ ZMĚN PLATNÝCH OD 1.6.2019

 • Termín: 21.10.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Cílem semináře je procvičit si problematiku srážek ze mzd, seznámit se se ZMĚNAMI při výpočtech od 1.6.2019 a rovněž se všemi situacemi při provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody a jak postupovat v... zjistit více

Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt - uznávaný odborník, nezávislý poradce v oblasti pracovního práva,předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání pracovních vztahů, autor mnoha odborných článků a publikací
Přihlásit se Detail semináře


ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás