Nabídka seminářů v oblasti daní a účetnictví

PRAKTICKÝ PRŮVODCE GDPR PRO DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PRACOVNÍKY

 • Termín: 26.09.2018
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Na semináři budete seznámeni s problematikou zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení (GDPR) a souvisejících zákonů, zejména z pohledu dat v účetních, daňových a mzdových systémech. Získáte informace o... zjistit více

Lektor: MVDr. Milan Vodička - daňový poradce, vedoucí sekce IT KDP ČR, člen skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu ČR., dlouholetá zkušednost svedením a řízením společností v oblasti IT/ITC, bohatá publičkační činnost
Přihlásit se Detail semináře

PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2018 ,UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY PRO ROK 2019

 • Termín: 05.10.2018
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Seminář je zaměřen na problémové v oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře včetně upozornění na změny v oblasti DPH, jejichž účinnost je navrhována od 1. 1. 2019. Seminář je... zjistit více

Lektor: Ing. Dagmar Fitříková - daňová poradkyně,uznávaný specialista na problematiku DPH
Přihlásit se Detail semináře

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ

 • Termín: 17.10.2018
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Seminář je zaměřen na hlavní druhy zaměstnaneckých výhod (benefitů) a jejich posuzování z hlediska daňových dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele. zjistit více

Lektor: Ing. Zuzana Rylová Ph.D. - daňová poradkyně, členka prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR
Přihlásit se Detail semináře

ARCHIVACE, SPISOVÁ SLUŽBA, UKLÁDÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ

 • Termín: 18.10.2018
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Seminář zkušeného lektora je určen veřejnoprávní i soukromé sféře, těm, kteří vedou spisovou službu v listinné nebo elektronické podobě. Je určen i pro pracovníky podatelen a spisoven nebo administrativní pracovníky... zjistit více

Lektor: Mgr. Martin Seidler - vedoucí Zemského archivu,oddělení pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost
Přihlásit se Detail semináře

CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ A VE VAZBĚ NA VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ, ZEJMÉNA ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

 • Termín: 24.10.2018
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad a dalšími souvislostmi zejména zahraničních pracovních cest zaměstnanců i ostatních osob, kterým bývají cestovní náhrady v... zjistit více

Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská - daňová poradkyně, dlouhodobě se specializuje na problematiku mezinárodního zdanění u fyzických i právnických osob, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“ a „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´Etat (Francie)
Přihlásit se Detail semináře

DPH PŘI INTRAKOMUNITÁRNÍM PLNĚNÍ A S TŘETÍMI ZEMĚMI VČETNĚ ZMĚN V roce 2019 – DVOUDENNÍ SEMINÁŘ

 • Termín: 25.10.2018 - 26.10.2018
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 1 980,- bez DPH / osoba

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o DPH v roce 2019 jsme pro Vás připravili dvoudenní seminář se zaměřením na teoretickou i praktickou část uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží... zjistit více

Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík - odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitarního plnění
Přihlásit se Detail semináře

MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2018 - DVOUDENNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

 • Termín: 05.11.2018 - 06.11.2018
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 2 400,- bez DPH / osoba

Tento dvoudenní aplikační kurz je určen pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu,... zjistit více

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku
Přihlásit se Detail semináře

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ZAHRANIČÍ

 • Termín: 15.11.2018
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Seminář je určen pro každého, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice a kdo chce vysílat zaměstnance do zahraničí, tzn. především pro účetní, daňové poradce, podnikatele, statutární orgány a... zjistit více

Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská - daňová poradkyně, dlouhodobě se specializuje na problematiku mezinárodního zdanění u fyzických i právnických osob, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“ a „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´Etat (Francie)
Přihlásit se Detail semináře

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V SOUVISLOSTI S ÚČINNOSTÍ GDPR, ARCHIVACE DAT A AKTUÁLNÍ PŘEHLED ZMĚN VE MÚ

 • Termín: 19.11.2018
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GPPR, které nabylo účinnosti dne... zjistit více

Lektor: Ing. Růžena Klímová - odborná lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka řady odborných článků a publikací
Přihlásit se Detail semináře

MZDOVÁ PROBLEMATIKA – ZÁSADNÍ ZMĚNY V ROCE 2019

 • Termín: 26.11.2018
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Tento aplikační seminář je určen pro mzdové účetní a personalisty. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou pro rok 2019 v personální a mzdové oblasti, nejen formou výkladu, ale i pomocí... zjistit více

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku
Přihlásit se Detail semináře


ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás