Nabídka seminářů v oblasti daní a účetnictví

NOVINKY V OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ PRO ROK 2018/2019

 • Termín: 20.12.2018
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Cílem semináře je seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2019, a to zejména v souvislosti s novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH nebo zákona o evidenci tržeb. Obsah semináře bude... zjistit více

Lektor: RNDr. Petr Beránek - daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor,učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, ředitel společnosti ADAR (Účetní činnost, daňové poradenství, vedení finančního účetnictví a mezd), člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace
Přihlásit se Detail semináře

DPH 2019 - ZMĚNY A DALŠÍ AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA

 • Termín: 09.01.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování zejména o změnách zákona o DPH platné od 1.1.2019.. zjistit více

Lektor: Ing. Dagmar Fitříková - daňová poradkyně,uznávaný specialista na problematiku DPH
Přihlásit se Detail semináře

DPH V PLATNÉM ZNĚNÍ PRO ROK 2019

 • Termín: 10.01.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování zejména o změnách zákona o DPH platné od 1.1.2019.. zjistit více

Lektor: Danuše Smetanová - specialistka na problematiku DPH
Přihlásit se Detail semináře

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE VAZBĚ NA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2018

 • Termín: 15.01.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Seminář je určen pro všechny, kteří zpracovávají účetnictví pro podnikatelské právnické subjekty a sestavují daňové přiznání za rok 2018. V rámci jednoho dne budete seznámeni s problematikou účetní závěrky,... zjistit více

Lektor: Ing. Procházková Dagmar - auditor, ABC.TAXES, s.r.o.
Lektor: Ing. Christian Žmolík - specialista na danou problematiku, dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě
Přihlásit se Detail semináře

MZDOVÁ PROBLEMATIKA – ZÁSADNÍ ZMĚNY V ROCE 2019

 • Termín: 16.01.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Tento aplikační seminář je určen pro mzdové účetní a personalisty. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou pro rok 2019 v personální a mzdové oblasti, nejen formou výkladu, ale i pomocí... zjistit více

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku
Přihlásit se Detail semináře

UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2019

 • Termín: 18.01.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy zjistit více

Lektor: Ing. Václav Benda - odborník na oblast DPH, douhodobě působí jako lektor a autor řady publikací a článků k DPH,v minulosti vedoucí pracovník odboru nepřímých daní Ministerstva financí ČR, kde se podílel např. na přípravě zákona o dani z přidané hodnoty ke dni vstupu České republiky do EU.
Přihlásit se Detail semináře

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OD 1.1.2019

 • Termín: 21.01.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Cílem tohoto semináře bude seznámit posluchače nejen se změnami, které nastanou v oblasti nemocenského pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení v r. 2019. Seminář je určen mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich... zjistit více

Lektor: Ing. Michal Ztratil - ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě
Přihlásit se Detail semináře

PRACOVNÍ PRÁVO V ROCE 2019 -ZMĚNY A AKTUÁLNÍ PROBLÉMY

 • Termín: 22.01.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Cílem školení je podat posluchačům informace k zákoníku práce a dalším pracovně právním předpisům platným k 1.1.2019. Pozornost bude věnována zejména změnám a oblastem, které přinášejí v praxi problémy. zjistit více

Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt - uznávaný odborník, nezávislý poradce v oblasti pracovního práva,předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání pracovních vztahů, autor mnoha odborných článků a publikací
Přihlásit se Detail semináře

ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ v roce 2019

 • Termín: 24.01.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2019 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na... zjistit více

Lektor: Ing. Růžena Klímová - odborná lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka řady odborných článků a publikací
Přihlásit se Detail semináře

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA r. 2018 A ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD od r. 2019

 • Termín: 28.01.2019
 • Místo: Ostrava
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Cílem školení je seznámit účastníky s aktuálními informacemi o zdaňování příjmů ze závislé činnosti, seznámit je s novinkami pro rok 2019 a připravit je na roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2018. zjistit více

Lektor: Katarína Dobešová - specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odbor daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných Ministerstva financí,autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních.
Přihlásit se Detail semináře


ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás