DAŇOVĚ UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ VÝDAJE VČETNĚ NOVINEK V OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ PRO ROK 2019/2020

DAŇOVĚ UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ VÝDAJE VČETNĚ NOVINEK V OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ PRO ROK 2019/2020

 • Termín: 10.12.2019 | 9:00 - 14:00 hodin (prezentace od 8:30 hodin)
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Cílem semináře je seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2020, a to zejména v souvislosti s novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH nebo zákona o evidenci tržeb. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře. Vzhledem k minimu změn, které jsou k dnešnímu dni známé jsme jako bonus na školení přidali téma Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje.

Lektor: RNDr. Petr Beránek - daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor,učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, ředitel společnosti ADAR (Účetní činnost, daňové poradenství, vedení finančního účetnictví a mezd), člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace

Kód semináře: 1938


Program semináře:

 • obecné principy daňové uznatelnosti výdajů a nákladů (souvislost se zdaňovanými příjmy)
 • časové zařazení výdajů a nákladů do správného období
 • • princip časové souvislosti • princip zaplacení
 • výjimky z obecných pravidel (§24 a §25) reprezentace, penále, úroky,…
 • sporné oblasti a příčiny nejčastějších pochybení
 • • opravy, údržby a rekonstrukce • reprezentace, dary a reklama • tvorba rezerv a opravných položek • nevyplacené úroky a úroky společníků • leasing a nestandardní případy • odpisy pohledávek
 • uplatňování dlouhodobého majetku do výdajů
 • diskuze, odpovědi na otázky
 • změny v dani z příjmu pro rok 2019 a 2020

Místo konání semináře:

 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
 • spojení MHD:
  autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
  tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
 • parkování:
  ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
  Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás