DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR, ZAMĚSTNÁNÍ MALÉHO ROZSAHU, DOVOLENÁ V HODINÁCH PO NOVELE ZÁKONÍKU PRÁCE

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR, ZAMĚSTNÁNÍ MALÉHO ROZSAHU, DOVOLENÁ V HODINÁCH PO NOVELE ZÁKONÍKU PRÁCE

 • Termín: 22.09.2020 | 9:30-14:30 hodin (prezentace od 9:00 hodin)
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Cílem semináře bude komplexní zaměření na mzdovou a personální oblast u dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a zaměstnání malého rozsahu. Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní pracovníky, kteří se zabývají danou problematikou.

Lektor: Ing. Růžena Klímová - odborná lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka řady odborných článků a publikací

Kód semináře: 2029


Program semináře:

Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 • Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
 • Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
 • Skončení DPP a DPČ
 • Délka směny
 • Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ
 • Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ
 • Zápočtový list u DPP a DPČ
 • Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP
 • Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ
 • Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání,
 • Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ,
 • Kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání
 • Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném
 • Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

Zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb.

 • podmínky ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného,
 • ZMR u dohody o pracovní činnosti,
 • ZMR u pracovního poměru,
 • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů.
 • dávky nemocenského pojištění u ZMR,
 • rozhodné období u ZMR,
 • změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb. (ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období,
 • souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou,
 • souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci.
 • Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky
 • Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda
 • Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ
 • Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ

Dovolená v hodinách po novele zákoníku práce

 • dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
 • doba, která se posuzuje jako doba odpracovaná pro účely nároku na dovolenou
 • minimální doba trvání pracovního poměru pro vznik nároku na dovolenou
 • „krácení dovolené“ - z důvodu DPN a pracovního volna bez náhrady příjmu, absence
 • podmínky pro „krácení dovolené“
 • čerpání dovolené
 • převod nevyčerpané dovolené do dalšího roku
 • dodatková dovolená

Dotazy posluchačů


Místo konání semináře:

 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
 • spojení MHD:
  autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
  tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
 • parkování:
  ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
  Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás