DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR, ZAMĚSTNÁNÍ MALÉHO ROZSAHU - Z MZDOVÉHO A PERSONÁLNÍHO HLEDISKA platného pro rok 2019

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR, ZAMĚSTNÁNÍ MALÉHO ROZSAHU - Z MZDOVÉHO A PERSONÁLNÍHO HLEDISKA platného pro rok 2019

 • Termín: 23.04.2019 | 9:30-14:30 hodin (prezentace od 9:00 hodin)
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Cílem semináře bude komplexní zaměření na mzdovou a personální oblast u dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a zaměstnání malého rozsahu. Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní pracovníky, kteří se zabývají danou problematikou.

Lektor: Ing. Růžena Klímová - odborná lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka řady odborných článků a publikací

Kód semináře: 1918


Program semináře:

oblast

  • Právní úprava dohod o provedení práce
  • Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
  • Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
  • Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
  • Skončení DPP a DPČ
  • Délka směny
  • Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ
  • Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ
  • Zápočtový list u DPP a DPČ
  • Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP
  • Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ
  • Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání,
  • Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ,
  • Kdy neplatí minimální vyměřovací základ : u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání
  • Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném
  • Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
  • Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
  • Zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb.
  • - podmínky ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného, - ZMR u dohody o pracovní činnosti, - ZMR u pracovního poměru, - ZMR u jiných „zaměstnanců“ , například členů statutárních orgánů, jednatelů. - dávky nemocenského pojištění u ZMR, - rozhodné období u ZMR, - změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb. ( ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období, - souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou, - souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci.
  • Průměrný výdělek u DPP a DPČ
  • Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky
  • Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda
  • Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ
  • Archivace dat ve mzdové účtárně
  • Osobní spis a ochrana osobních údajů, kamerový systém, biometrické údaje, citlivé údaje, atd.
  • Dotazy posluchačů


Místo konání semináře:

 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
 • spojení MHD:
  autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
  tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
 • parkování:
  ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
  Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás