DPH 2019 - ZMĚNY A DALŠÍ AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA

DPH 2019 - ZMĚNY A DALŠÍ AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA

 • Termín: 09.04.2019 | 09:00 - 14:00 hodin (prezentace od 8,30 hod.)
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Cílem školení je seznámit posluchače se změnami zákona o DPH pro rok 2019 a jejich praktickými dopady. Pozornost bude dále věnována problémovým oblastem. Výklad bude doprovázen příklady z praxe.

Lektor: Ing. Dagmar Fitříková - daňová poradkyně,uznávaný specialista na problematiku DPH

Kód semináře: 1914


Program semináře:

  • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybrané informace a výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR
  • Vymezení základních pojmů – změny pro rok 2019 a jejich dopady na praktickou aplikaci DPH
  • Sazby daně – aktuální problémy týkající se sazeb DPH, předpokládané změny v oblasti sazeb daně v roce 2019.
  • Místo plnění – praktické příklady, změny v roce 2019 u vybraných služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani.
  • Vznik povinnosti přiznat daň a DUZP – změny pro rok 2019, specifická pravidla u platebních poukazů.
  • Základ daně a oprava základu daně - praktický postup, rozšíření možnosti oprav v roce 2019.
  • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, upozornění na časté chyby, změny v roce 2019.
  • Dodání a nájem nemovitých věcí v roce 2018 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, upozornění na změny v roce 2019.
  • Kontrolní hlášení (KH) – zkušenosti z praxe, specifické typy daňových dokladů a jejcich uvádění v KH (souhrnný daňový doklad, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklady), časté chyby a možnosti jejich řešení, sankce za porušení povinností spojených s KH.
  • Správa DPH - praktické problémy v oblasti správy DPH, praktická aplikace pravidel u společně podnikajících osob (společnost, dříve sdružení), změny v roce 2019.
  • Dotazy posluchačů


Místo konání semináře:

 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
 • spojení MHD:
  autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
  tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
 • parkování:
  ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
  Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás