ENESCHOPENKA A NEMOCENSKÉ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2020

Bohužel tento seminář je již naplněn, využijte prosím další náhradní termín

eNESCHOPENKA A NEMOCENSKÉ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2020

 • Termín: 19.12.2019 | 9:00-13:00 hodin (prezentace od 8:30 hodin)
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Cílem tohoto semináře bude seznámit posluchače se změnami, které nastanou v oblasti nemocenského pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení v r. 2020. Seminář je určen mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany

Lektor: Ing. Michal Ztratil - ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě

Kód semináře: 1941


Program semináře:

  NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

  • chystané změny od 1.1.2020
  • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy se zaměřením na rozhodovací praxi správního orgánu a soudů
  • změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy
  • zkušenosti s dávkami nemocenského pojištění v roce 2019 – zrušení karenční doby
  • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele
  • další změny od roku 2020 dle schvalování legislativy

  e-NESCHOPENKA

  • rozhodování ve věci dočasné pracovní neschopnosti – vznik, průběh a ukončení
  • povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopných pojištěnců
  • povinnosti a oprávnění zaměstnavatelů, vč. informace o aktuálním tiskopisu Příloha k žádosti o dávku
  • povinnosti ošetřujících lékařů
  • nová služba pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ, nastavení automatických notifikací zaměstnavateli
  • další otázky ve vztahu k zavedení eNeschopenky

  POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

  • okruh poplatníků, vyměřovací základy, výše sazby a změna splatnosti pojistného u OSVČ,
  • nová výše maximálního vyměřovacího základu,
  • pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ
  • další změny od roku 2020 dle schvalování legislativy

  DISKUSE, ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ


Místo konání semináře:

 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
 • spojení MHD:
  autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
  tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
 • parkování:
  ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
  Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás