INTRASTAT PO NOVELE NAŘÍZENÍ VLÁDY od 1.1.2019

INTRASTAT PO NOVELE NAŘÍZENÍ VLÁDY od 1.1.2019

 • Termín: 25.02.2019 | 9:00 - 13:00 hodin (prezentace od 8:30 hodin)
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům Posluchači budou rovněž upozorněni na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a bude jim vysvětlen správný postup. Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do statistiky vnitrounijních obchodů – Intrastat. Týká se společností jejichž obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 8 mil. Kč za rok.

Lektor: Ing. Lenka Sabelová - specialista na legislativu v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu, spoluautorka odborné publikace Meritum - Clo (nakladatelství ASPI)

Kód semináře: 1913


Program semináře:

  • Právní základ
  • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky – ve znění nařízení vlády č. 323/20018
  • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, v platném znění
  • Vznik zpravodajské jednotky – nové prahy pro vykazování, způsob jejich určení
  • Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti
  • Zánik ZJ
  • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
  • Uvádění KN/Kombinované nomenklatury - KN pro rok 2019
  • Kódy transakcí
  • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
  • Uvádění dalších údajů do výkazů
  • Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
  • Provádění oprav údajů ve výkazech
  • Způsoby podání výkazu
  • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
  • Diskuse, zodpovězení dotazů


Místo konání semináře:

 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
 • spojení MHD:
  autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
  tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
 • parkování:
  ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
  Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás