MAJETEK Z POHLEDU ÚČETNÍHO, DANĚ Z PŘÍJMŮ A DPH od r. 2019

MAJETEK Z POHLEDU ÚČETNÍHO, DANĚ Z PŘÍJMŮ A DPH od r. 2019

 • Termín: 16.04.2019 | 09:00 - 14:00 hodin (prezentace od 8,30 hod.)
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Seminář je zaměřen na problematiku v oblasti hmotného a nehmotného majetku z pohledu daně z příjmu, DPH a účetnictví. Na semináři bude věnována pozornost převážně komplikovaným případům dané oblasti.

Lektor: RNDr. Petr Beránek - daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor,učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, ředitel společnosti ADAR (Účetní činnost, daňové poradenství, vedení finančního účetnictví a mezd), člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace

Kód semináře: 1919


Program semináře:

  • vymezení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska
  • pořizovací a vstupní cena dlouhodobého majetku
  • pořízení majetku z investiční dotace, z darů a darovaný majetek
  • účetní odpisy – interní směrnice
  • daňové odpisy – zatřídění do skupiny, způsoby odpisování
  • porovnání zrychleného a rovnoměrného odpisování
  • odpisování specifických druhů majetku; komponentní odepisování
  • specifika daňových odpisů nehmotného majetku
  • soubory majetku
  • technické zhodnocení majetku
  • přerušení odpisování, optimalizace daňové povinnosti pomocí odpisů
  • hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob
  • hmotný majetek a odpisy v průběhu vykazování nákladů paušálem
  • majetek používaný k podnikání pouze z části
  • majetek a DPH, nárok na odpočet a pořizovací cena
  • krácení odpočtu z dlouhodobého majetku
  • dotazy posluchačů


Místo konání semináře:

 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
 • spojení MHD:
  autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
  tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
 • parkování:
  ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
  Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás