MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2019 - DVOUDENNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2019 - DVOUDENNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

 • Termín: 24.09.2019 - 25.09.2019 | 09:30 - 15:00 hodin (prezentace od 9,00 hod.)
 • Cena: 2 400,- bez DPH / osoba

Tento dvoudenní aplikační kurz je určen pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů.

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku

Kód semináře: 1923


Program semináře:

Školení 24.9.2019 "Personalistika" 9:30 - 15:00 hodin

 • Zákoník práce a Občanský zákoník – pojmy závislá činnost, nelegální zaměstnání, Zákon o zaměstnanosti, zásadní změny , právo inspekce práce kontrolovat jednotlivá pracoviště zaměstnavatelů
 • Ověřování dokladů o existenci pracovněprávního vztahu – součinnost se správou sociálního zabezpečení
 • Úkony zaměstnavatele před uzavřením pracovněprávního vztahu – příslib zaměstná (smlouva o smlouvě budoucí) pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce – náležitosti pracovní smlouvy a její další příslušenství, náležitosti DPČ a DPP
 • Jednání o uzavření pracovněprávního vztahu
 • vnitřní firemní předpisy
 • pracovní řád, mzdový řád, další vnitřní firemní předpisy
 • zákaz diskriminace
 • Pracovněprávní agenda zaměstnavatele – založení osobního osobní spisu zaměstnance, evidence o zaměstnancích,ochrana osobních údajů, archivace dokladů
 • Založení mzdového listu a jeho náležitosti, předání mzdového nebo platového výměru
 • Ohlašovací povinnost k jednotlivým institucím – přihlášení zaměstnance na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení – změny v roce 2019 v oblasti odvodu pojistného
 • Založení evidenčního listu důchodového pojištění
 • Vstupní prohlídky zaměstnanců a další zdravotní prohlídky způsobilosti zaměstnance k výkonu práce v roce 2019 – vstupní, periodické, mimořádné, a další specifické lékařské prohlídky
 • Vzory tiskopisů, doporučené postupy
 • Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance - povinnosti vydat zaměstnancům zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění, doklady z osobního spisu, ohlašovací povinnost vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně – odhlášení zaměstnance
 • Povinnosti zaměstnavatele po ukončení kalendářního roku - uzavření mzdového listu, zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zaměstnavatele a zaměstnancům, roční uzavření a odesílání evidenčních listů důchodového pojištění, závazné termíny,povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných, invalidních I.II. a III. stupně v roce 2019, zásadní změny pro rok 2019
 • Problematika pracovní doby - pracovní doba a její možné formy,přestávky v práci
 • Dovolená – druhy dovolené, poměrná část dovolené, délka dovolené, krácení dovolené, čerpání dovolené a její převod z roku do roku, přerušení čerpání dovolené na straně zaměstnance a zaměstnavatele, dovolená a mateřská dovolená, náhrada mzdy za dovolenou, doporučené vzory, názorné příklady pro rok 2019.
 • Překážky v práci – na straně zaměstnance a zaměstnavatele, důležité osobní překážky, výkon veřejné funkce, výkon občanské povinnosti, jiné úkony v obecném zájmu atd

 • Školení 25.9.2019 "Mzdy " 9:00 - 14:00 hodin

 • mzda a její formy, zaručená mzda, minimální mzda od roku 2019, Nařízení vlády 567/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou
 • Zásadní informace pro rok 2019
 • Plat – zařazování zaměstnanců odměňovaných platem – Nařízení vlády 564/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných platem. Katalog prací
 • Průměrný výdělek – stanovení průměrného výdělku, příjmy, které se do průměrného výdělku zahrnují a které se vylučují, pravděpodobný průměrný výdělek, průměrný výdělek hodinový a měsíční. Průměrný výdělek u dohod o pracovní činnosti a provedení práce
 • Příplatek za práci přesčas, ve svátek, za sobotu a neděli, noční přípatek, příplatek za ztížené zdravotní prostředí. Náhrada mzdy místo příplatku za práci ve svátek a přesčas – rozdíly mezi mzdou a platem, Odměna za pracovní pohotovost,názorné příklady výpočtů
 • Srážky ze mzdy, platu z odměny v roce 2019 povinnosti mzdové účetní při provádění srážek podle Zákoníku práce, Občanského soudního řádu a dalších právních předpisů
 • Exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě, srážky z jiných příjmů,dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu Zákoníku práce,pořadí určení srážek ze mzdy,platu nebo odměny, datová schránka a exekuční tituly, změny plátce mzdy. srážky při oddlužení – osobní bankrot, srážky z dávek nemocenského pojištění,postup výpočtu, názorné příklady a doporučené postupy.
 • Daň ze závislé činnosti v roce 2019, zvláštní sazba daně, daňová zvýhodnění, praktické příklady
 • Závěr semimáře, diskuse

 • Místo konání semináře:

  • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
  • spojení MHD:
   autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
   tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
   tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  • parkování:
   ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
   Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
  ACCONT Consulting, s.r.o.

  Volgogradská 2413/88
  700 30 Ostrava-Zábřeh

  mobil: 777 181 566
  mobil: 777 181 644
  e-mail: info@accontconsulting.cz

  Máte dotaz? Kontaktujte nás