MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2020- DVOUDENNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2020- DVOUDENNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

 • Termín: 15.09.2020 - 16.09.2020 | 09:00 - 15:00 hodin (prezentace od 9,00 hod.)
 • Cena: 2 400,- bez DPH / osoba

Tento dvoudenní aplikační kurz je určen pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů.

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku

Kód semináře: 2027


Program semináře:

Školení 15.9.2020 9:30 - 15:00 hodin

 • OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA V ROCE edení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání. Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance. Vnitřní firemní předpisy. Předsmluvní povinnosti zaměstnavatele. Vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ V ROCE 2020 – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance: Zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy pracovně lékařských prohlídek. Pracovnělékařské prohlídky v době korona virové. Vzory – žádost o posudek, posudek, námitky do posudku a celá řada dalších doporučených postupů a vzorů.
 • ZÁKONÍK PRÁCE 2020 a 2021: Uzavírání pracovněprávních vztahů. Náležitosti pracovní smlouvy. Informování o obsahu pracovního poměru. Dohody o pracích mimo pracovní poměr 2021. Změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci. Novinka – sdílené pracovní místo. Skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy, novinky v doručování písemností a možné formy. Nově o obsahu a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání. Základní důležité informace.
 • PRACOVNÍ DOBA, DOVOLENÁ, PŘEKÁŽKY V PRÁCI, NÁHRADY ŠKODY 2020 a 2021: Určování pracovní doby – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy nově, práce z domova, pružné rozvržení pracovní doby, dny pracovního klidu, přestávky v práci, práce přesčas, práce v noci a pracovní pohotovost. Novinky v pružné pracovní době.
 • Dovolená 2020 a 2021 – a její určení na hodiny. Porovnání právní úpravy roku 2020 a 2021. Druhy dovolené. Délka a čerpání. Zásadní změny v převodu dovolené z roku do roku. Krácení dovolené. Náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou. Názorné ukázky příkladů na výpočet dovolené.
 • Překážky v práci – na straně zaměstnavatele a zaměstnance. Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. Nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu. Nově placené volno na akce pro děti a mládež – vedoucí táborů……
 • Náhrady škody v roce 2020 a 2021 – pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce. Nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů. Odškodňování úrazů a nemocí z povolání. Výpočty újmy na zdraví podle Zákoníku práce. Nově změny při jednorázovém odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na pohřeb – zřízení pomníku.
 • AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – Zákon o zaměstnanosti, dohoda mezi uživatelem a agenturou práce. Další důležité informace podle Zákona o zaměstnanosti.

 • Školení 16.9.2020 9:00 - 14:00 hodin

 • ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – MZDA, PLAT, ODMĚNA 2020 s výhledem na rok 2021: Zařazování zaměstnanců – mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr. Právní předpisy. Minimální zaručená mzda, smluvní mzda. Co není mzdou, platem. Zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí. Další možné příplatky k tarifnímu platu. Odměna za pracovní pohotovost.
 • PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK - rozhodné období, započitatelný výdělek, formy průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek, zvláštní výpočty průměrného výdělku, průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce.
 • SRÁŽKY ZE MZDY OD 1.7. 2020 - srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle Zákoníku práce, Občanského soudního řádu. Další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy. Příjmy, které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek. Dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby od 1.7.2020. Insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře. Zásadní změny v oblasti započitatelnosti daňového bonusu. Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům……. . Celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.
 • DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE - problematika programu ANTIVIRUS po 31.8.2020, kontroly čerpání příspěvku z programu Antivirus. Praktické poznatky a zkušenosti lektora.
 • Závěr semimáře, diskuse

 • Místo konání semináře:

  • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
  • spojení MHD:
   autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
   tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
   tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  • parkování:
   ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
   Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
  ACCONT Consulting, s.r.o.

  Volgogradská 2413/88
  700 30 Ostrava-Zábřeh

  mobil: 777 181 566
  mobil: 777 181 644
  e-mail: info@accontconsulting.cz

  Máte dotaz? Kontaktujte nás