MZDOVÁ PROBLEMATIKA – ZÁSADNÍ ZMĚNY V ROCE 2019

MZDOVÁ PROBLEMATIKA – ZÁSADNÍ ZMĚNY V ROCE 2019

 • Termín: 16.01.2019 | 09:00 - 14:00 hodin (prezentace od 8,30 hod.)
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Tento aplikační seminář je určen pro mzdové účetní a personalisty. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou pro rok 2019 v personální a mzdové oblasti, nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku

Kód semináře: 1904


Program semináře:

ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLASTI

Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy 2019 a její dopady do dalších právních předpisů.

ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI/p> Povinnosti zaměstnavatelů. Evidence o zaměstnávání cizinců. Agenturní zaměstnanci. Plnění povinného podílu.

ZMĚNY VEZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

OSVČ a minimální výše záloh na pojistné na zdravotní pojištění, osoba bez zdanitelných příjmů, osoby za které platí pojistné stát. Princip minimálního vyměřovacího základu – dopočet pojistného do MVZ a výpočet pojistného z MVZ.

ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění tzv. malý rozsah– 3 000 Kč, vznik účasti na nemocenském pojištění u dohody o provedení práce – rozhodná výše. Nové redukční hranice. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba. Dlouhodobé ošetřovné a dopady do Zákoníku práce.

NÁHRADY MZDY ZA DOBU PRVNÍCH 14 DNŮ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Nové redukční hranice, do kterých se dosazuje průměrný výdělek. Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Karenční doba a její zrušení. Náhrada u zvláštních rozvrhů pracovní doby. Možné kontroly zaměstnavatele svých zaměstnanců. Co může zaměstnavatel kontrolovat. Možné postihy. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti.

ZMĚNY V POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODOVÉ AGENDĚ

Stanovení průměrné mzdy pro rok 2019 a její dopady do důchodové agendy, maximální vyměřovací základ, minimální a maximální záloha na pojistné u OSVČ, OSVČ vedlejší činnost a rozhodný příjem od kterého se musí platit povinné zálohy.

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ TÝKAJÍCÍCH SE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

Slevy na dani od roku 2019. Uplatňování nároku na daňová zvýhodnění a ověřování těchto skutečností plátcem daně. Nezdanitelné části ze základu daně - § 15 Zákona o dani ze závislé činnosti. Dokladovost při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti.

VÝPOČET SRÁŽEK ZE MZDY - ZMĚNY PRO ROK 2019

Nové nezabavitelné částky, Zákon o insolvenci, pořadí prováděných srážek, příjmy, ze kterých se musí srážky provádět, další povinnosti plátců příjmu povinného – ohlašovací povinnost, zápočtové listy, součinnost . Názorné ukázky výpočtů, doporučené vzory.

AKTUÁLNÍ DALŠÍ INFORMACE VŽDY DLE VÝVOJE LEGISLATIVY

Náhrady cestovních výdajů nové výše tuzemského stravného, vyhláška o zahraničním stravném, atd. …………..

DISKUSE, DOTAZY POSLUCHAČŮ


Místo konání semináře:

 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
 • spojení MHD:
  autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
  tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
 • parkování:
  ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
  Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás