NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OD 1.1.2019

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OD 1.1.2019

 • Termín: 21.01.2019 | 9:00-13:00 hodin (prezentace od 8:30 hodin)
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Cílem tohoto semináře bude seznámit posluchače nejen se změnami, které nastanou v oblasti nemocenského pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení v r. 2019. Seminář je určen mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany

Lektor: Ing. Michal Ztratil - ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě

Kód semináře: 1906


Program semináře:

  Nemocenské pojištění

 • chystané změny od 1.1.2019
 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy se zaměřením na rozhodovací praxi správního orgánu a soudů
 • změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy
 • zkušenosti s novými dávkami nemocenského pojištění v roce 2018 a upřesnění metodických výkladů – otcovská poporodní péče (otcovské), dlouhodobé ošetřování
 • nové možnosti používání e-podání, rozšíření tiskopisů e-podání a nový způsob on-line administrace pověření k e-podání
 • zavádění postupů elektronické neschopenky – možnosti získávání údajů o DPN pro zaměstnavatele,
 • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele
 • další změny od roku 2019 dle schvalování legislativy

  Důchodové pojištění

 • změny od roku 2019 dle schvalování legislativy – zvyšování důchodů – změna základní výměry, chystaná valorizace, navyšování dle věku a další změny)

  Pojistné na sociální zabezpečení

 • okruh poplatníků, vyměřovací základy, výše sazby a změna splatnosti pojistného u OSVČ,
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu,
 • pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ
 • další změny od roku 2019 dle schvalování legislativy

Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře. Možnost konzultací. Aktuality dle vývoje legislativního procesu.


Místo konání semináře:

 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
 • spojení MHD:
  autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
  tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
 • parkování:
  ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
  Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás