NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD v roce 2019 PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY od roku 2020

NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD v roce 2019 PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY od roku 2020

 • Termín: 14.11.2019 | 9:00 - 14:00 hodin (prezentace od 8:30 hodin)
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Cílem semináře je poskytnout informace o novinkách ve zdaňování mezd v roce 2019 a připravovaných změnách pro rok 2020.Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Lektor: Katarína Dobešová - specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odbor daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných Ministerstva financí,autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních.

Kód semináře: 1930


Program semináře:

  • Aktuální legislativa a očekávané změny ve zdaňování mezd v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon“).
  • Rekapitulace změn přijatých v roce 2019
   • a) stanovení základu daně u zaměstnanců je-li prokázáno (i zpětně), že spadají do zahraničního pojistného systému v EU/EHP nebo ve Švýcarsku a jak opravit případné nesprávnosti,
   • b) změna limitu pro srážku daně zvláštní sazbou u zaměstnanců bez prohlášení k dani podle § 6 odst. 4 zákona,
   • c) nová oznamovací povinnost plátce daně podle § 38da zákona o příjmech daňových nerezidentů zdaněných srážkovou daní a příjmů osvobozených z pohledu závislé činnosti a promítnutí těchto příjmů do Přílohy č. 2 Vyúčtování.
   • d) snížení tzv. superhrubé mzdy od července 2019.
  • Další aktuality – mzdový list a příjmy od daně osvobozené, elektronické průkazy ve mzdové účtárně, doba archivace daňových dokladů, průkazy předkládané pro daňové účely a GDPR, atd.
  • Co nového u daňového zvýhodnění.
  • Soustavná příprava na budoucí povolání - aktuality.
  • Stručně k problematice vybírání záloh z příjmů daňových nerezidentů ze zdrojů v ČR a za práci v zahraničí.
  • Aktuality k úroků z úvěrů na financování bytových potřeb.
  • Opravy nesprávností v souvislosti se zpětným přiznáním ID 3.stupně u zletilého dítěte, na něž poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění.
  • Zaměstnanecké benefity - rekreace, masáže a další volnočasové aktivity, dary, stravování, práce z domova, mobily, příspěvek zaměstnavatele na penzijní a soukromé životní pojištění, na pojištění odpovědnosti pro případ škody a jiná riziková pojištění, doprava do zaměstnání atd.
  • Informace k daňovým tiskopisům (nový tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraniční podle § 38da zákona a další úpravy v tiskopisech).
  • Dotazy posluchačů a diskuse.


Místo konání semináře:

 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
 • spojení MHD:
  autobusem č. 31, 41, 48, 60, 77, 96, zastávka náměstí SNP
  tramvají č. 2, 6, 7, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  tramvají č. 11,13, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
 • parkování:
  ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
  Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás