ÚČETNICTVÍ PODLE SLOVENSKÝCH PŘEDPISŮ

ÚČETNICTVÍ PODLE SLOVENSKÝCH PŘEDPISŮ

 • Termín: 12.09.2019 | 09:00 - 14:00 hodin (prezentace od 8,30 hod.)
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Seminář je zaměřen na praktické příklady založení a vedení účetnictví na Slovensku v návaznosti na DPH a daň z příjmu právnických a fyzických osob na Slovensku. Po absolvování semináře budete umět založit a vést účetnictví ve slovenských standardech, účtovat o majetku, zásobách, mzdách, leasingu, výrobě, provozních nákladech a výnosech, budete umět vystavit správně daňové a účetní doklady a správně vést agendu oceňování a sestavit účetní závěrku.

Lektor: Ing. Milan Kúdela - daňový poradce, člen Slovenské komory daňových poradců, specialista v oboru DPH a mezinárodního zdanění

Kód semináře: 1935


Program semináře:

  • úvod do slovenského účetnictví – právní úpravy a všeobecné ustanovení
  • náležitosti účetních a daňových dokladů
  • otevírání a uzavírání účetních knih
  • oceňování
  • majetek – účtování a vedení agendy
  • majetek z pohledu daně z příjmu
  • opravné položky k majetku
  • finanční leasing
  • zásoby
  • opravné položky k zásobám
  • finanční účty
  • pohledávky
  • opravné položky k pohledávkám
  • závazky
  • rezervy a účty časového rozlišení
  • kapitálové účty
  • náklady
  • náklady z pohledu daní právnických osob
  • výnosy
  • výnosy z pohledu daní z příjmu právnických osob
  • zaúčtování mezd a cestovních náhrad
  • spotřebu PHM
  • účetní závěrka
  • zodpovězení dotazů, diskuse


Místo konání semináře:

 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
 • spojení MHD:
  autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
  tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
 • parkování:
  ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
  Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás