UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2019

UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2019

 • Termín: 18.01.2019 | 09:00 - 14:00 hodin (prezentace od 8,30 hod.)
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy

Lektor: Ing. Václav Benda - odborník na oblast DPH, douhodobě působí jako lektor a autor řady publikací a článků k DPH,v minulosti vedoucí pracovník odboru nepřímých daní Ministerstva financí ČR, kde se podílel např. na přípravě zákona o dani z přidané hodnoty ke dni vstupu České republiky do EU.

Kód semináře: 1905


Program semináře:

  • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách od roku 2019,
  • změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019,
  • praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019,
  • místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
  • uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,
  • vystavování daňových dokladů a změny od roku 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
  • základ daně a jeho opravy, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019,
  • sazby daně v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
  • osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci,
  • nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci při jejich dodání a další změny od roku 2019,
  • režim přenesení daňové povinnosti a očekávané změny od roku 2019,
  • správa daně v tuzemsku (registrace k DPH, daňové přiznání, osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň) a změny od roku 2019,
  • aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny od roku 2019.
  • diskuse, dotazy posluchačů


Místo konání semináře:

 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
 • spojení MHD:
  autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
  tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
 • parkování:
  ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
  Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás