VIDEOZÁZNAM MZDOVÁ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2020 - PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

VIDEOZÁZNAM MZDOVÁ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2020 - PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

 • Termín: 01.10.2020 - 31.12.2020 | 09:00 - 14:00 hodin
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Tento videozáznam nahrazuje náš dvoudenní aplikační kurz, kdy se snažíme v současné době vyhovět těm zájemcům, kteří se nemohou osobně účastnit školení. Videozáznam z aplikačního kurzu je určen pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní. Součástí videozáznamu bude rovněž zaslání písemných materiálů týkajících se dané problematiky.Na videozáznamu se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou ve mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů. Současně si zájemci mohou objednat i videozáznam Personální agenda krok za krokem v roce 2020, kde budete seznámeni s personální problematikou.

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku

Kód semináře: 2058


Program semináře:

OBSAH VIDEOZÁZNAMU

 • ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – MZDA, PLAT, ODMĚNA 2020 s výhledem na rok 2021: Zařazování zaměstnanců – mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr. Právní předpisy. Minimální zaručená mzda, smluvní mzda. Co není mzdou, platem. Zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí. Další možné příplatky k tarifnímu platu. Odměna za pracovní pohotovost.
 • PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK - rozhodné období, započitatelný výdělek, formy průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek, zvláštní výpočty průměrného výdělku, průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce.
 • SRÁŽKY ZE MZDY OD 1.7. 2020 - srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle Zákoníku práce, Občanského soudního řádu. Další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy. Příjmy, které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek. Dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby od 1.7.2020. Insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře. Zásadní změny v oblasti započitatelnosti daňového bonusu. Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům……. . Celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.
 • DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE - problematika programu ANTIVIRUS po 31.8.2020, kontroly čerpání příspěvku z programu Antivirus. Praktické poznatky a zkušenosti lektora.
 • Závěr semimáře, diskuse

 • Místo konání semináře:

  • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
  • spojení MHD:
   autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
   tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
   tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  • parkování:
   ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
   Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
  ACCONT Consulting, s.r.o.

  Volgogradská 2413/88
  700 30 Ostrava-Zábřeh

  mobil: 777 181 566
  mobil: 777 181 644
  e-mail: info@accontconsulting.cz

  Máte dotaz? Kontaktujte nás