VIDEOZÁZNAM PERSONÁLNÍ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2020- PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

VIDEOZÁZNAM PERSONÁLNÍ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2020- PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

 • Termín: 01.10.2020 - 31.12.2020 | 09:00 - 14:00 hodin
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Tento videozáznam nahrazuje náš dvoudenní aplikační kurz, kdy se snažíme v současné době vyhovět těm zájemcům, kteří se nemohou osobně účastnit školení. Součástí videozáznamu bude rovněž zaslání písemných materiálů týkajících se dané problematiky. Videozáznam z aplikačního kurzu je určen pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní. Na videozáznamu se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů. Současně si zájemci mohou objednat i videozáznam Mzdová agenda krok za krokem v roce 2020, kde budete seznámeni se mzdovou problematikou.

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku

Kód semináře: 2057


Program semináře:

OBSAH VIDEOZÁZNAMU

 • OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA V ROCE 2020 - Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání. Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance. Vnitřní firemní předpisy. Předsmluvní povinnosti zaměstnavatele. Vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ V ROCE 2020 – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance: Zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy pracovně lékařských prohlídek. Pracovnělékařské prohlídky v době korona virové. Vzory – žádost o posudek, posudek, námitky do posudku a celá řada dalších doporučených postupů a vzorů.
 • ZÁKONÍK PRÁCE 2020 a 2021: Uzavírání pracovněprávních vztahů. Náležitosti pracovní smlouvy. Informování o obsahu pracovního poměru. Dohody o pracích mimo pracovní poměr 2021. Změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci. Novinka – sdílené pracovní místo. Skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy, novinky v doručování písemností a možné formy. Nově o obsahu a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání. Základní důležité informace.
 • PRACOVNÍ DOBA, DOVOLENÁ, PŘEKÁŽKY V PRÁCI, NÁHRADY ŠKODY 2020 a 2021: Určování pracovní doby – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy nově, práce z domova, pružné rozvržení pracovní doby, dny pracovního klidu, přestávky v práci, práce přesčas, práce v noci a pracovní pohotovost. Novinky v pružné pracovní době.
 • Dovolená 2020 a 2021 – a její určení na hodiny. Porovnání právní úpravy roku 2020 a 2021. Druhy dovolené. Délka a čerpání. Zásadní změny v převodu dovolené z roku do roku. Krácení dovolené. Náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou. Názorné ukázky příkladů na výpočet dovolené.
 • Překážky v práci – na straně zaměstnavatele a zaměstnance. Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. Nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu. Nově placené volno na akce pro děti a mládež – vedoucí táborů……
 • Náhrady škody v roce 2020 a 2021 – pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce. Nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů. Odškodňování úrazů a nemocí z povolání. Výpočty újmy na zdraví podle Zákoníku práce. Nově změny při jednorázovém odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na pohřeb – zřízení pomníku.
 • AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – Zákon o zaměstnanosti, dohoda mezi uživatelem a agenturou práce. Další důležité informace podle Zákona o zaměstnanosti.

 • Místo konání semináře:

  • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
  • spojení MHD:
   autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
   tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
   tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  • parkování:
   ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
   Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
  ACCONT Consulting, s.r.o.

  Volgogradská 2413/88
  700 30 Ostrava-Zábřeh

  mobil: 777 181 566
  mobil: 777 181 644
  e-mail: info@accontconsulting.cz

  Máte dotaz? Kontaktujte nás