Videozáznam z webináře "SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY V ROCE 2020 S OHLEDEM NA MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VLÁDY

videozáznam z webináře "SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY V ROCE 2020 S OHLEDEM NA MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VLÁDY

 • Termín: 23.06.2020 - 15.07.2020 | 4 hodinová přednáška
 • Cena: 490,- bez DPH / osoba

Videozáznam z webináře konaného 19.6.2020 bude možné shlédnout v termínu 22.6. - 15.7.2020. Webinář byl zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Na tomto webináři se posluchači seznámili se současnou právní úpravou v dané problematice, včetně výpočtu srážek od 1.4.2020 1.7.2020 a v neposlední řadě také na změnu legislativy v souvislosti s mimořádným opatřením vlády COVID-19. Účastníci obdrží po úhradě videozáznamu z webináře podrobné písemné materiály, včetně názorných ukázek výpočtů srážek.

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku

Kód semináře: 2038


Program semináře:

  PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S PROBLEMATIKOU SRÁŽEK PRO ROK 2020. V JAKÝCH PŘÍPADECH SE SRÁŽÍ ZE MZDY, PLATU, NEBO ODMĚNY

  • srážky ve smyslu Zákoníku práce,
  • co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance, co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance,
  • pojem výkon rozhodnutí – exekuce ve smyslu Občanského soudního řádu -dále jen (OSŘ),
  • srážka ze mzdy nad rámec Zákoníku práce,
  • evidence o prováděných srážkách, archivace
  • Dohody o srážkách ze mzdy, platu dohody o srážkách ze mzdy podle Zákoníku práce penzijní připojištění, soukromé životní pojištění,
  • další srážky po dohodě zaměstnavatel zaměstnanec, srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli.

  OKRUH PŘÍJMŮ, ZE KTERÝCH SE PROVÁDÍ SRÁŽKY

  • mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci
  • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele
  • daňové bonusy – zásadní změna, přikázání jiné peněžité pohledávky. roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech, odstupné, odchodné. Judikatura na téma daňové bonusy, mimořádné opatření vlády s COVID-19 – Zákon č. 191/2020 Sb. s účinností od 24.4.2020 !

  POŘADÍ SRÁŽEK ZE MZDY – PŘEDNOSTNÍ A NEPŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY

  • postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád přednostní pohledávky,
  • jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů - § 279 OSŘ

  PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY A JEJICH ROZSAH

  • Životní a existenční minimum, normativní náklady na bydlení pro rok 2020. Zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek, nezabavitelná částka na povinného a další nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2020 od 1.4.2020 a od 1.7.2020 (rodinné příslušníky povinného) ve smyslu Nového občanského zákoníku. Kdo je osobou vyživovanou a dokladování těchto osob ( manžel, manželka, děti, atd. …..).
  • Specifické případové studie • určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek, zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek, souběh příjmů od více plátců. Výživné, event. dlužné výživné a jeho uspokojení. Několik výživných.

  POSTUPY PŘI POSOUZENÍ SRÁŽEK PŘI VÝKONU ROZHODNUTÍ - soudní, správní výkon rozhodnutí, exekuční příkaz a jeho obsah, součinnost plátce mzdy povinného vůči soudu a případně exekutorovi – podávání informací.

  • nařízení exekuce – doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc – vykonatelnost,
  • změna plátců mzdy – povinnosti plátce příjmu povinného, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu Občanského soudního řádu – soud, další orgány
  • souběžné příjmy a postupy při provádění srážek.),
  • SRÁŽKY PŘI ODDLUŽENÍ 2020 a mimořádná opatření vlády, povinnosti zaměstnavatele. Zahájení a průběh insolvenčního řízení – insolvenční rejstřík, rozhodnutí o oddlužení – Usnesení soudu a jeho výrok. Povinnosti plátce příjmu dlužníka při oddlužení. Ukončení oddlužení. Příjem dlužníka v průběhu oddlužení – daňové bonusy event. výsledky ročního zúčtování – postupy plátce příjmu dlužníka zvláštnosti v souvislosti s COVID -19. Zásadní změny ! Součinnost plátce příjmu – soud, insolvenční správce.
  • Srážky z jiných příjmů – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského, NOVĚ KARANTÉNA, postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství).
  • Zákon o exekutorech – povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům, součinnost plátců příjmu povinného vůči exekutorům. Pokyn Ministerstva spravedlnosti v rámci poskytování součinnosti – zásadní informace.


Místo konání semináře:

videozáznam webináře ze dne 19.6.2020
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás