ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ - třídenní seminář

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ - třídenní seminář

 • Termín: 18.09.2019 - 20.09.2019 | 09:00 - 14:00 hodin (prezentace od 8,30 hod.)
 • Cena: 3 884,- bez DPH / osoba

Na semináři získáte základní přehled o účetnictví, seznámíte se s principy účtování a základními účetními případy a budete schopni se zorientovat v základech daňového systému, který je nezbytný pro účetní praxi. Seminář je určen jak pro začínající účetní, absolventy škol, tak i pro ostatní účetní, které chtějí získat ucelený přehled v této oblasti.

Lektor: RNDr. Petr Beránek - daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor,učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, ředitel společnosti ADAR (Účetní činnost, daňové poradenství, vedení finančního účetnictví a mezd), člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace

Kód semináře: 1921


Program semináře:

  • účetní doklady a zápisy
  • · účetní osnova a rozvrh pro podnikatele po změně Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • · zaúčtování vystavených a přijatých faktur
  • · přijaté a vydané zálohy
  • · opravy faktur, dobropisy, vrubopisy
  • DPH na faktuře - daňový doklad
  • · pořízení zásob a dlouhodobého majetku
  • · příbuzné doklady - smlouvy, dodací listy apod.
  • · účtování pokladny a banky
  • · EET a účtování pokladny
  • · obsah účetnictví
  • rozdělení účetních jednotek dle zákona o účetnictví
  • · okamžik uskutečnění
  • · účetní období a zásada věcné a časové souvislosti
  • · časové rozlišení nákladů a výnosů
  • · dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
  • · uvedení do provozu, odpisy, technické zhodnocení, opravy, vyřazení
  • · leasing a nákupy na úvěr
  • · účtování v cizí měně
  • · zaúčtování mezd
  • · cestovní náhrady a zaměstnanecké benefity
  • · opravné položky k pohledávkám
  • · postoupení, odpis a zápočet pohledávek
  • · opravy chyb
  • · inventarizace
  • · zákonné povinnosti (směrnice, závěrka, audit, zveřejnění)
  • · legislativní podklad
  • · stručný přehled odchylek pro nepodnikatelské subjekty
  • · možnosti kontroly a sankce
  • dotazy posluchačů


Místo konání semináře:

 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
 • spojení MHD:
  autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
  tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
 • parkování:
  ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
  Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás