ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ

 • Termín: 16.10.2019 | 09:00 - 13:00 hodin (prezentace od 8,30 hod.)
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Seminář je zaměřen na hlavní druhy zaměstnaneckých výhod (benefitů) a jejich posuzování z hlediska daňových dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele.

Lektor: Ing. Zuzana Rylová Ph.D. - daňová poradkyně, členka prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR

Kód semináře: 1927


Program semináře:

  • vymezení zaměstnaneckých výhod, které u zaměstnance nejsou předmětem daně nebo se jedná o příjmy od daně osvobozené
  • oceňování nepeněžních plnění
  • sleva z ceny jako příjem zaměstnance úrokově zvýhodněné zaměstnanecké půjčky
  • problematika poukázek hrazených z FKSP nebo ze sociálních fondů umožňujících zaměstnancům čerpání různých služeb a pravidla při jejich používání
  • vzdělávání zaměstnanců
  • poskytování nápojů (pitné vody, ochranných nápojů, nealkoholických nápojů) a občerstvení na pracovišti
  • nepeněžní plnění spočívající v možnosti použití rekreačních, vzdělávacích, předškolních a tělovýchovných zařízení, příspěvků na sportovní a kulturní akce
  • posuzování zdravotní péče o zaměstnance
  • příspěvky na knihy
  • používání motorových vozidel pro soukromé účely
  • přechodné ubytování
  • poskytování pracovního oblečení
  • motivační příspěvky
  • příspěvky zaměstnavatele na tzv. soukromé životní pojištění a na penzijní připojištění zaměstnanců
  • manažerské motivační pojištění a pojištění odpovědnosti
  • sociální výpomoci
  • poskytování darů
  • bezúplatné nabytí zaměstnaneckých opcí jako práva na koupi cenných papírů
  • diskuse, dotazy posluchačů


Místo konání semináře:

 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih
 • spojení MHD:
  autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP
  tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
  tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA, popř. KOTVA (cca 10 min pěšky k DK AKORD)
 • parkování:
  ZDARMA za DK AKORD (parkoviště letního aquaparku)
  Placená parkovací místa před DK AKORD (parkovací hodiny,sazba 5 Kč/hod.)
ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

mobil: 777 181 566
mobil: 777 181 644
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás