Obchodní podmínky

Přihláška k účasti na semináři

Vyplněnou přihlášku můžete zaslat:

  • on-line: prostřednictvím webových stránek www.accontconsulting.cz
  • poštou : ACCONT Consulting, s.r.o., Volgogradská 2413/88, 700 30 Ostrava-Zábřeh
  • faxem : 596 768 305
  • emailem : info@accontconsulting.cz
  • volnou formou: obsahující námi požadované údaje

Vaše přihláška je závaznou objednávkou, při neúčasti zaregistrovaného (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vracíme pouze v případě písemného zrušení (emailem nebo poštou) alespoň 3 pracovní dny před konáním semináře.

Přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení. V případě překročení kapacity semináře Vám po obdržení Vaší přihlášky nabídneme náhradní termín nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.

Přihlášky zaslané prostřednictvím webových stránek Vám budou zpětně potvrzeny nejpozději do 2 pracovních dnů na Vaši emailovou adresu. Ostatní formy přihlášek potvrzujeme jen na základě výslovné žádosti.

Uzávěrka přihlášek je 2 dny před termínem konání semináře, přihlášky po tomto termínu konzultujte telefonicky.

obrázek accont

Úhrada seminářů

Úhradu můžete provést:

  • bankovním převodem před termínem konání semináře (nejpozději tři pracovní dny předem) na náš účet č. 2900187965/2010 vedený u Fio banky, a.s. variabilní symbol = číslo zálohové faktury, specifický symbol = kód semináře
  • hotově při prezenci
 

Doklad o zaplacení

Posluchač obdrží po zaplacení doklad o přijaté platbě emailem. Originál vyúčtovacího daňového dokladu bude posluchači předán při prezentaci, v případě že platba bude připsána na náš účet nejpozději 2 dny před zahájením semináře. Při platbě v hotovosti obdrží posluchač daňový doklad při prezentaci ihned po zaplacení.

 

Stornovací podmínky

Přihlášku je možno stornovat z vážných důvodů 3 pracovní dny před seminářem.Při neomluvené neúčasti 3 pracovní dny před seminářem zaplacené kurzovné nevracíme, avšak studijní materiály zasíláme. Nezaplacené kurzovné vyfakturujeme v plné výši. Dle potřeby můžete vyslat náhradníka.

 

Organizační změny

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních nebo provozních důvodů.

Všechny případné změny Vám dáme včas telefonicky nebo e-mailem na vědomí.

 

Zahájení seminářů

Prezence účastníků probíhá půl hodiny před zahájením semináře, tj. v čase od 8,30 do 9,00 hod. Prosíme účastníky o dodržení tohoto předstihu.

Zdarma v rámci semináře

  • studijní či pracovní materiál zpracovaný přednášejícím (u vybraných a označených seminářů)
  • studené občerstvení, teplé a studené nápoje
  • dárek pro každého posluchače

Věrnostní program pro stálé zákazníky

Zúčastníte-li se pěti libovolných seminářů v daném roce získáte, již při páté návštěvě zdarma praktický poznámkový diář určený speciálně na daňové, účetní, mzdové a personální semináře.ACCONT Consulting, s.r.o.

Volgogradská 2413/88
700 30 Ostrava-Zábřeh

tel: 596 768 195
fax: 596 768 305
e-mail: info@accontconsulting.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás