• Termín: 25.01.2021
 • Čas. rozvrh: 9:00 - 14:00 hodin (přestávka 2x10 minut)
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami ve zdaňování mezd od roku 2021 a změnami při provedení ročního zúčtování záloh za rok 2020. POZOR: Vzhledem k zásadním změnám v systému zdaňování mezd a zrušení... zjistit více

Lektor: Katarína Dobešová - specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odbor daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných Ministerstva financí,autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních.
Přihlásit se Detail webináře
 • Termín: 26.01.2021
 • Čas. rozvrh: 9:00-14:00 hodin (přestávka 2x10 minut)
 • Cena: 790,- bez DPH / osoba

Webinář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2021 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na... zjistit více

Lektor: Ing. Růžena Klímová - odborná lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka řady odborných článků a publikací
Přihlásit se Detail webináře
 • Termín: 27.01.2021
 • Čas. rozvrh: 09:00 - 14:00 hodin (prezentace od 8,30 hod.)
 • Cena: 790,- bez DPH / osoba

Tento aplikační seminář je určen pro mzdové účetní a personalisty. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou pro rok 2021 v personální a mzdové oblasti, nejen formou výkladu, ale i pomocí... zjistit více

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku
Přihlásit se Detail webináře
 • Termín: 28.01.2021
 • Čas. rozvrh: 9:00 - 14:00 hodin (přestávka 2x10 minut)
 • Cena: 790,- bez DPH / osoba

Webinář je určen pro všechny, kteří zpracovávají účetnictví pro podnikatelské právnické subjekty a sestavují daňové přiznání za rok 2020. V rámci jednoho dne budete seznámeni s problematikou účetní závěrky,... zjistit více

Lektor: Ing. Procházková Dagmar - auditor, ABC.TAXES, s.r.o.
Lektor: Ing. Christian Žmolík - specialista na danou problematiku, dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě
Přihlásit se Detail webináře
 • Termín: 02.02.2021
 • Čas. rozvrh: 9:00 - 14:00 hodin (přestávka 2x10 minut)
 • Cena: 790,- bez DPH / osoba

Obsahem webináře budou aktuální problémy, koordinační výbory, judikatura a také změny týkající se daňového přiznání FO za rok 2020. Dostatečný prostor bude věnován dotazům posluchačů. zjistit více

Lektor: Ing. Zuzana Rylová Ph.D. - daňová poradkyně, členka prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR
Přihlásit se Detail webináře
 • Termín: 03.02.2021
 • Čas. rozvrh: 9:00-13:30 (přestávka 2x10 minut)
 • Cena: 790,- bez DPH / osoba

Cílem webináře je provést účastníka světem legislativních změn majících dopad na každodenní podnikatelskou praxi. Účastník tak získá struční avšak ucelený přehled změn v daních a účetnictví dle platné legislativy v roce... zjistit více

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková - daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ
Přihlásit se Detail webináře
 • Termín: 05.02.2021
 • Čas. rozvrh: 9:00 - 14:00 hodin (přestávka 2x10 minut)
 • Cena: 790,- bez DPH / osoba

Na webináři se seznámíte s novelou daňového řádu pro rok 2020, která je značně rozsáhlá – obsahuje jak změny legislativně-technického rázu, tak i řadu velmi podstatných změn. Seminář bude rovněž zaměřen na aktuální... zjistit více

Lektor: Ing. Zdeněk Burda - daňový poradce specializující se na problematiku daňového řádu a na problémy při styku s finančními orgány, člen sekce správy daní a bývalý člen prezidia Komory daňových poradců, autor stovek článků s daňovou a účetní problematikou
Přihlásit se Detail webináře
 • Termín: 12.02.2021
 • Čas. rozvrh: 9:00-13:00 hodin (prezentace od 8:30 hodin)
 • Cena: 790,- bez DPH / osoba

Cílem tohoto WEBINÁŘE bude seznámit posluchače se změnami, které nastanou v oblasti nemocenského pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení v r. 2021. Určeno pro : mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich... zjistit více

Lektor: Ing. Michal Ztratil - uznávaný specialista na oblast nemocenského a důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení
Přihlásit se Detail webináře
 • Termín: 15.02.2021
 • Čas. rozvrh: 9:00-13:00 hodin (přestávka 10 minut)
 • Cena: 790,- bez DPH / osoba

Cílem webinářeje shrnutí základních pravidel pro vykazování statistiky Webinář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich... zjistit více

Lektor: Ing. Lenka Tomáš Sabelová - specialista na legislativu v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu, spoluautorka odborné publikace Meritum - Clo (nakladatelství ASPI)
Přihlásit se Detail webináře
 • Termín: 23.02.2021
 • Čas. rozvrh: 9:00 - 14:00 hodin (přestávka 2x10 minut)
 • Cena: 790,- bez DPH / osoba

Cílem semináře je seznámení účastníků se změny zákona o daních z příjmů právnických osob v roce 2021 a zároveň budou probrány oblasti, které v praxi činí největší problémy. Seminář zároveň bude doplněn o komentář k... zjistit více

Lektor: Ing. Christian Žmolík - specialista na danou problematiku, dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě
Přihlásit se Detail webináře
  1 | 2Refresh
Zobrazených 10 položek z celkového počtu 15