Klímová Růžena, Ing.

MZDOVÉ AKTUALITY A ZMĚNY V OBLASTI MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ AGENDY V R. 2022

Webinář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2021. Toto školení je nabízeno buď v prezenční formě, jako webinář nebo videozáznam. Vyberte si takovou formu školení, která Vám nejvíc vyhovuje.

Cena
890,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
2232
Termín:
28.01.2022 09:30

ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLASTI , V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI 

PŘÍSPĚVEK V DOBĚ ČÁSTEČNÉ PRÁCE – TZV. KURZAIRBEIT

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A  NEJNIŽŠÍCH ÚROVNÍ ZARUČENÉ MZDY

 • Další změny v této oblasti
 • Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana
 • Upozornění na  některé chyby při výpočtu nároku na dovolenou
 • Možnosti ručního výpočtu dovolené  v hodinách u  mateřské a rodičovské dovolené
 • Jak správně řešit přeplatek dovolené

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

 • správné postupy při poskytování stravenkového paušálu
 •  návrh změn, případně změny pro rok 2022

ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 

 • změny v zákoně č. 187/2006 Sb.  
 • nové redukční hranice pro rok 2022 
 • maximální vyměřovací základ v roce 2022
 • další parametrické změny 
 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění  

ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ  

 •     Odpočet  u poživatelů invalidních důchodů  v r. 2022 a podmínky pro   uplatnění  
 • minimální vyměřovací základ  
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu   

ZMĚNY V OBLASTI SRÁŽEK ZE MZDY

 •  chráněný účet dlužníka 
 •   náhradní výživné
 •     paušální náhrada  za exekuční srážku – od r. 2022 
 •  nezabavitelná částka v roce 2022
 •  mez, nad kterou  je mzda zabavitelná bez omezení 
 •  vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 •  posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 •  souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
 •  roční zúčtování  ve vztahu k exekuci na mzdu
 •  minimální odstupné, odstupné (odchodné)   a exekuční srážka

DALŠÍ ZMĚNY K DATU KONÁNÍ SEMINÁŘE

ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

ZMĚNY V OŠETŘOVNÉM A DLOUHODOBÉM OŠETŘOVNÉM 

PRŮMĚRNÁ MZDA PRO ÚČELY ZAMĚSTNANOSTI A 4% PODÍL

DOTAZY A DISKUSE 

Měsíc Leden
Čas 9:30 - 14:00 hodin
Témata Mzdy
Lektor Ing. Růžena Klímová
Místo konání Webinář online