Ztratil Michal, Ing.

NEMOCENSKÉ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2022

Cílem tohoto webináře bude seznámit posluchače se změnami, které nastanou v oblasti nemocenského pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení v r. 2022.
Určeno pro : mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany. Toto školení je nabízeno buď v prezenční formě, jako webinář nebo videozáznam. Vyberte si takovou formu školení, která Vám nejvíc vyhovuje.

Cena
890,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
2229
Termín:
21.01.2022 09:00

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 

 •  změny od 1. ledna 2022 a další změny v průběhu II. pololetí roku 2021
 • Změna ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a otcovské
 •  Podpora v době částečné zaměstnanosti a její vliv v nemocenském pojištění
 •  účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy, elektronizace oznamovacích povinností zaměstnavatele
 •  změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy
 • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele 
 •  další změny od roku 2022 dle schvalování legislativy

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 • okruh poplatníků, vyměřovací základy, odvod pojistného
 • nejčastější nedostatky ze dvou akcí roku 2020„odložení pojistného, prominutí pojistného“ na plnění povinností zaměstnavatele při nedodržení jejich podmínek
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu
 • nový výpočet penále za pozdní placení pojistného 
 •  pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ za rok 2021
 •  další změny od roku 2022 dle schvalování legislativy

DISKUSE, ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ

AZŮ

Měsíc Leden
Čas 9:00 - 13:00 hodin
Témata Mzdy
Lektor Ing. Michal Ztratil
Místo konání Webinář online