Beránek Petr, RNDr.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2021

Školení  je vhodné pro všechny nestátní neziskové subjekty, které podléhají dani z příjmu právnických osob (tedy takové, které jsou registrované k této dani a musí podávat daňové přiznání daně z příjmu), i když třeba v konečném výsledku je jejich daňová povinnost nulová, Hlavně pak spolky, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby, ale i o.p.s., ústavy, nestátní školská a zdravotnická zařízení, která nejsou obchodní korporací, honební společenstva a další. Důraz je kladen na oblasti odlišné od účtování a zdanění podnikatelů.

Cena
890,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
2146
Termín:
03.12.2021 - 31.01.2022
 • hlavní a hospodářská činnost
 • nutné členění účetní evidence pro stanovení základu daně z příjmu (druhy činnosti)
 • příjmy z nakládání s majetkem
 •  účetní operace související s roční závěrkou
 • tvorba opravných položek, rezerv a účtování fondů
 • správné zaúčtování přijatých darů
 • vyúčtování dotací a grantů
 • inventarizace
 • sestavení výkazů
 • příloha k účetní závěrce
 • postup při sestavování a vyplňování daňového přiznání daně z příjmu
 • odčitatelná položka pro veřejně prospěšné poplatníky a její využití
Měsíc Prosinec + Leden
Čas ZÁZNAM 5 HODIN
Témata Účetnictví + Daň z příjmu
Lektor RNDr. Petr Beránek - daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace
Místo konání videozáznam z webináře on-line