Dvořáková Lenka, Ing

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO PODNIKATELE

Videozáznam z webináře ze dne 4.1.2022 vám pomůže ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky, při přípravě na daňové přiznání a prohloubí vaše znalosti účetní závěrky a souvisejících úkonů. Cílem seminář je dobře vás připravit na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytují, včetně jejich správného vyřešení. 

Seminář je určen všem, kteří mají základní informace o účetnictví nebo pracují jako účetní, ale rádi by si občerstvili či ujasnili postupy při sestavení účetní závěrky jasně, srozumitelně a za pomoci bohatých nákresů lektorky. 

Cena
890,00 Kčbez DPH
Dostupnost:
Volná místa
osoba
Kód:
2205
Termín:
06.01.2022 - 27.01.2022
  • operace před uzavřením účetního období - odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob, splatná daň, odložená daň, opravy chyb minulých účetních období
  • kategorizace účetních jednotek, dopady do rozsahu sestavení a zveřejnění ÚZ,
  • struktura účetní závěrky - sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, cash flow, výroční zprávy, přehledu o změnách ve vlastním kapitálu
Měsíc Leden
Čas ZÁZNAM 4 HODINY
Témata Účetnictví
Lektor Ing. Lenka Dvořáková - daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ
Místo konání videozáznam z webináře on-line