ÚČETNICTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ - bez záznamu!

ÚČETNICTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ - bez záznamu!

Školení je zaměřeno na správné vedení účetnictví neziskových organizací účtujících dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Školení je určeno účetním, ekonomům a vedoucím pracovníkům všech nestátních neziskových organizací (spolky, nadace, o.p.s., církevní společnosti, ústavy, společenství vlastníků, honební společenstva, politické strany, VŠ, v.v.i. a další). Srovnání účtování podle Vyhlášky 504 s Vyhláškou 500 je vhodné jak pro zkušené účtaře, kteří se orientují v účtování podnikatelů, tak pro ty, kteří s účtováním podle této vyhlášky teprve začínají a chtějí se seznámit s obvyklými účetními problémy NNO.

Cena: 1 290,00 Kč
Dostupnost: Volná místa
Kód zboží: 2288

Program

  •    účetní osnova
  •    dělení výnosů a nákladů na poslání a hospodářskou činnost
  •    účtování o darech
  •    příjmy z nakládání s majetkem
  •    technické zhodnocení
  •    tvorba opravných položek a rezerv
  •    účtování v cizích měnách a kursové rozdíly
  •    tvorba a čerpání fondů
  •    dotace včetně dotací v cizích měnách
  •    účtování o dani z příjmu
  •    rozdělení hospodářského výsledku
  •    povinnost auditu a zveřejňování závěrky a výroční zprávy
  •    očekávané zásadní změny od roku 2024

Informace

Měsíc Září
Čas 9:00 - 14:00 hodin
Témata Účetnictví
Lektor RNDr. Petr Beránek - daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace
Místo konání AKORD & POKLAD s.r.o., nám SNP 1, 70030 Ostrava-Jih
SPOJENÍ MHD autobusem č. 27, 31, 41, 48, zastávka náměstí SNP tramvají č. 2, 6, 7, 11, 15, zastávka KOTVA (cca 10 min pěšky) tramvají č. 6,11,15, zastávka RODIMCEVOVA (cca 5 min pěšky)
PARKOVÁNÍ ZDARMA za AKORD & POKLAD s.r.o. (parkoviště letního aquaparku). Placená parkovací místa před AKORD & POKLAD s.r.o. (parkovací hodiny,sazba 10 Kč/hod.)
Tisknout