videozáznam DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR, ZAMĚSTNÁNÍ MALÉHO ROZSAHU VE VŠECH SOUVISLOSTECH

Videozáznam
 • Termín: 04.10.2021 - 31.10.2021
 • Čas. rozvrh: 5 hodinový záznam
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Cílem videozáznamu z webináře ze dne 1.10.2021 bude komplexní zaměření na mzdovou a personální oblast u dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a zaměstnání malého rozsahu. Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní pracovníky, kteří se zabývají danou problematikou.

Lektor: Ing. Růžena Klímová - odborná lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka řady odborných článků a publikací

Kód videozáznamu: 2168

Program videozáznamu:

Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 • Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
 • Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
 • Skončení DPP a DPČ
 • Délka směny
 • Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ
 • Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ
 • Zápočtový list u DPP a DPČ
 • Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP
 • Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ
 • Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání,
 • Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ,
 • Kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání
 • Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném
 • Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 • Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky
 • Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda
 • Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ
 • Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ
 • Judikáty týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb.

 • Podmínky ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného,
 • ZMR u dohody o pracovní činnosti,
 • ZMR u pracovního poměru,
 • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů.
 • Dávky nemocenského pojištění u ZMR,
 • Rozhodné období u ZMR,
 • Změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb. (ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období,
 • Souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou,
 • Souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci.

Dotazy posluchačů

Místo konání videozáznamu:  videozáznam z webináře