videozáznam DPH PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Videozáznam
 • Termín: 15.09.2021 - 31.10.2021
 • Čas. rozvrh: 09:00 - 14:00 hodin
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Cílem videozáznamu z webináře ze dne 13.9.2021 je seznámit účastníky se zákonem o DPH a principy jeho fungování tak, aby byli schopni samostatně rozhodovat o jeho aplikaci v jednoduchých případech, požádat o registraci k DPH, sestavovat evidenci DPH včetně přiznání a vystavovat daňové doklady.

Lektor: Danuše Smetanová - specialistka na problematiku DPH

Kód videozáznamu: 2175

Program videozáznamu:

 • vymezení základních pojmů
 • vymezení daňových subjektů a jejich registrace
 • vymezení předmětu daně ve vazbě na místo plnění
 • vymezení místa plnění u služeb
 • Zdanitelná plnění
 • Uskutečnění plnění a daňová povinnost
 • daňové doklady – druhy DD, vystavování DD a
 • opravných DD, náležitosti DD
 • základ a výpočet daně, oprava základu daně a výše daně
 • sazby daně
 • uplatňování odpočtu daně
 • přenesení daňové povinnosti na příjemce (reverse charge)
 • ručení za nezaplacenou daň
 • dlouhodobý majetek v DPH
 • diskuse, zodpovězení dotazů

Místo konání videozáznamu:  videozáznam z online webináře