videozáznam MZDOVÁ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2021 - PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Videozáznam
  • Termín: 26.04.2021 - 31.05.2021
  • Čas. rozvrh: 5 hodinový záznam
  • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Videozáznam z webináře ze dne 23.4.2021 je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní a personalistiky. Na videozáznamu se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou ve mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů. Současně si zájemci mohou objednat i videozáznam Personální agenda krok za krokem v roce 2021, kde budete seznámeni s personální problematikou platnou pro rok 2021. Součástí webináře bude rovněž zaslání písemných materiálů týkajících se dané problematiky.

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku

Kód videozáznamu: 2144

Program videozáznamu:

  • ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – MZDA, PLAT, ODMĚNA 2020 s výhledem na rok 2021: Zařazování zaměstnanců – mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr. Právní předpisy. Minimální zaručená mzda, smluvní mzda. Co není mzdou, platem. Zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí. Další možné příplatky k tarifnímu platu. Odměna za pracovní pohotovost. Praktická ukázka výpočtů mzdy, platu, nebo odměny.
  • PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK - Rozhodné období, započitatelný výdělek, formy průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek, zvláštní výpočty průměrného výdělku, průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce.
  • SRÁŽKY ZE MZDY OD 1.1.2021- Srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle zákoníku práce, občanského soudního řádu. Další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy. Příjmy, které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek. Dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby od 1.1.2021. Insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře. Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům…. Celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.
  • DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE - Problematika programu ANTIVIRUS po 28.2.2021. Program Kurzarbeit. Na co se zaměřují kontroly inspekce práce – čerpání příspěvku z programu Antivirus. Praktické poznatky a zkušenosti lektora. Vysílání zaměstnanců do států EU novinky v této oblasti. Co musí dodržet zaměstnavatel. Zaměstnávání občanů EU a cizinců – základní nejdůležitější informace
  • ZÁVĚR SEMINÁŘE, DISKUSE
  • Místo konání videozáznamu:  videozáznam z webináře