videozáznam MZDOVÁ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2021 - PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Videozáznam
  • Termín: 22.09.2021 - 31.10.2021
  • Čas. rozvrh: 6 hodinový záznam
  • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Tento videozáznam z webináře ze dne 20.9.2021 nahrazuje náš dvoudenní aplikační kurz, kdy se snažíme v současné době vyhovět těm zájemcům, kteří se nemohou osobně účastnit školení. Webinář z aplikačního kurzu je určen pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní. Součástí webináře bude rovněž zaslání písemných materiálů týkajících se dané problematiky a přístup k videozáznamu.Na webináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou ve mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů. Současně si zájemci mohou objednat i webinář Personální agenda krok za krokem v roce 2021, kde budete seznámeni s personální problematikou.

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku

Kód videozáznamu: 2162

Program videozáznamu:

OBSAH WEBINÁŘE

  • ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – MZDA, PLAT, ODMĚNA 2021: Zařazování zaměstnanců – mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr. Právní předpisy. Minimální zaručená mzda, smluvní mzda. Co není mzdou, platem. Zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí. Další možné příplatky k tarifnímu platu. Odměna za pracovní pohotovost. Praktická ukázka výpočtů mzdy, platu, nebo odměny.
  • PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK - rozhodné období, započitatelný výdělek, formy průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek, zvláštní výpočty průměrného výdělku, průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce.
  • SRÁŽKY ZE MZDY OD 1.1. 2021 - srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle Zákoníku práce, Občanského soudního řádu. Další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy. Příjmy, které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek. Dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby od 1.1.2021. Insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře. Zásadní změny v oblasti započitatelnosti daňového bonusu. Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům……. . Celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.
  • DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE - problematika programu ANTIVIRUS po 28.2.2021. Program Kurzarbeit. Na co se zaměřují kontroly inspekce práce - čerpání příspěvku z programu Antivirus. Praktické poznatky a zkušenosti lektora.
  • Závěr semimáře, diskuse
  • Místo konání videozáznamu:  videozáznam z online webináře