videozáznam MZDOVÉ AKTUALITY A ZMĚNY V OBLASTI MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ AGENDY V R.2022

Videozáznam
 • Termín: 24.11.2021 - 23.12.2021
 • Čas. rozvrh: 5 hodinový záznam
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Videozáznam z webináře ze dne 22.11.2021 je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2021. Toto školení je nabízeno buď v prezenční formě, jako webinář nebo videozáznam. Vyberte si takovou formu školení, která Vám nejvíc vyhovuje.

Lektor: Ing. Růžena Klímová - odborná lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka řady odborných článků a publikací

Kód videozáznamu: 1105

Program videozáznamu:

ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLASTI , V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI

PŘÍSPĚVEK V DOBĚ ČÁSTEČNÉ PRÁCE – TZV. KURZAIRBEIT

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A NEJNIŽŠÍCH ÚROVNÍ ZARUČENÉ MZDY

 • Další změny v této oblasti
 • Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana
 • Upozornění na některé chyby při výpočtu nároku na dovolenou
 • Možnosti ručního výpočtu dovolené v hodinách u mateřské a rodičovské dovolené
 • Jak správně řešit přeplatek dovolené

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

 • správné postupy při poskytování stravenkového paušálu
 • návrh změn, případně změny pro rok 2022

ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

 • změny v zákoně č. 187/2006 Sb.
 • nové redukční hranice pro rok 2022
 • maximální vyměřovací základ v roce 2022
 • další parametrické změny
 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění

ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

 • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2022 a podmínky pro uplatnění
 • minimální vyměřovací základ
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu

ZMĚNY V OBLASTI SRÁŽEK ZE MZDY

 • chráněný účet dlužníka
 • náhradní výživné
 • paušální náhrada za exekuční srážku – od r. 2022
 • nezabavitelná částka v roce 2022
 • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
 • roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu
 • minimální odstupné, odstupné (odchodné) a exekuční srážka

DALŠÍ ZMĚNY K DATU KONÁNÍ SEMINÁŘE

ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

ZMĚNY V OŠETŘOVNÉM A DLOUHODOBÉM OŠETŘOVNÉM

PRŮMĚRNÁ MZDA PRO ÚČELY ZAMĚSTNANOSTI A 4% PODÍL

DOTAZY A DISKUSE

Místo konání videozáznamu:  videozáznam z webináře