videozáznam NEMOCENSKÉ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2022

Videozáznam
 • Termín: 29.11.2021 - 23.12.2021
 • Čas. rozvrh: 4 hodinový záznam
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Cílem tohoto videozáznamu z webináře ze dne 26.11.2021 bude seznámit posluchače se změnami, které nastanou v oblasti nemocenského pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení v r. 2022. Určeno pro : mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany. Toto školení je nabízeno buď v prezenční formě, jako webinář nebo videozáznam. Vyberte si takovou formu školení, která Vám nejvíc vyhovuje.

Lektor: Ing. Michal Ztratil - uznávaný specialista na oblast nemocenského a důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení

Kód videozáznamu: 1108

Program videozáznamu:

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

 • změny od 1. ledna 2022 a další změny v průběhu II. pololetí roku 2021
 • Změna ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a otcovské
 • Podpora v době částečné zaměstnanosti a její vliv v nemocenském pojištění
 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy, elektronizace oznamovacích povinností zaměstnavatele
 • změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy
 • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele
 • další změny od roku 2022 dle schvalování legislativy

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 • okruh poplatníků, vyměřovací základy, odvod pojistného
 • nejčastější nedostatky ze dvou akcí roku 2020„odložení pojistného, prominutí pojistného“ na plnění povinností zaměstnavatele při nedodržení jejich podmínek
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu
 • nový výpočet penále za pozdní placení pojistného
 • pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ za rok 2021
 • další změny od roku 2022 dle schvalování legislativy

DISKUSE, ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ

Místo konání videozáznamu:  videozáznam z online webináře