videozáznam PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY – POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ, ZAMĚSTNANCŮ A LÉKAŘŮ V ROCE 2021

Videozáznam
 • Termín: 31.05.2021 - 30.06.2021
 • Čas. rozvrh: 4 hodinový záznam
 • Cena: 790,- bez DPH / osoba

Cílem tohoto videozáznamu z webináře ze dne 18.5.2021 je seznámit posluchače nejen s právními předpisy, v oblasti pracovně lékařských služeb, ale hlavně s praktickou aplikací, kterou musí dodržet zaměstnavatel, respektovat zaměstnanec, a v neposlední řadě i smluvní poskytovatel pracovně lékařských služeb. Určeno pro personalisty, mzdové účetní a osoby, které se zabývají touto problematikou.

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku

Kód videozáznamu: 2151

Program videozáznamu:

VÝČET PRÁVNÍ PŘEDPISŮ

 • Zákoník práce, Zákon o pracovně lékařských službách, Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu a další normy, které musí dotčené osoby dodržovat.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ – ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

 • Kdo musí mít svého smluvního lékaře
 • Obsah smlouvy
 • Vysílání zaměstnanců na pracovně lékařské prohlídky
 • Lékařské prohlídky u agenturních zaměstnanců
 • Vydávání posudků z pracovně lékařských prohlídek tam, kde nemusí mít zaměstnavatel svého smluvního lékaře
 • Kategorizace prací podle rizikovosti práce – zařazování zaměstnanců
 • Spolupráce s orgány veřejného zdraví

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ PODROBIT SE PRACOVNĚLÉKAŘSKÝM PROHLÍDKÁM

POVINNOSTI SMLUVNÍHO LÉKAŘE VŮČI ZAMĚSTNAVATELŮM A ZAMĚSTNANCŮM

DRUHY PRACOVNĚ LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK

 • Vstupní lékařské prohlídky u zaměstnanců činných na základě pracovního poměru a dohod o provedení práce a pracovní činnosti
 • Periodické prohlídky a jejich interval
 • Mimořádné lékařské prohlídky – kdy se musí provádět, a posudkové závěry, které mají dopady na další pracovní způsobilost zaměstnance
 • Výstupní lékařské prohlídky – kdo se musí podrobit této prohlídce
 • Zvláštní situace, kdy se musí pracovně – lékařská prohlídka provést – zaměstnanec pracující v noci, mladiství zaměstnanci, řidiči – z povolání, referenti, osoby ve služebním poměru, zaměstnanci ve státní službě, lékařské prohlídky u žáků a studentů

VÝSLEDEK PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK

 • Podklady pro vydání lékařských posudků
 • Výpisy ze zdravotní dokumentace, další odborná vyšetření
 • Obsah posudku
 • Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu
 • Lhůty pro vydání lékařského posudku
 • Uplatnění námitek do výsledku pracovně-lékařské prohlídky
 • Pozbytí zdravotní způsobilosti – pro pracovní úraz, nebo nemoc z povolání, z důvodu nemožnosti pracovat v noci, další zdravotní důvody, pro které zaměstnanec ztratil dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci
 • Převedení na jinou práci z důvodu, že zaměstnanec ze zdravotních důvodů nemůže, nebo nesmí vykonávat dosavadní práci
 • Skončení pracovního poměru z důvodu dlouhodobého pozbytí způsobilosti konat dále dosavadní práci.

PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY V RÁMCI MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ VLÁDY

ZÁVĚR WEBINÁŘE, ODPOVĚDI NA CHATOVÉ DOTAZY

Místo konání videozáznamu:  videozáznam z webináře