videozáznam PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ, HARMONOGRAM SMĚN, PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK A JEHO VYUŽITÍ

Videozáznam
 • Termín: 28.04.2021 - 31.05.2021
 • Čas. rozvrh: 5 hodinový záznam
 • Cena: 790,- bez DPH / osoba

Videozáznam z webináře ze dne 26.4.2021 je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o tématech ve mzdové oblasti, na které v rámci klasických školení není věnován dostatečný časový prostor.

Lektor: Ing. Růžena Klímová - odborná lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka řady odborných článků a publikací

Kód videozáznamu: 2146

Program videozáznamu:

I. PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

 • Studium na středních školách, učilištích
 • Studium na vyšších středních školách
 • Studium v jazykových kurzech po první maturitě
 • Studium na vysokých školách
 • Bakalářský stupeň
 • Magisterský stupeň
 • Doktorandské studium
 • Posuzování přípravy na budoucí povolání z pohledu daní
 • Posuzování přípravy na budoucí povolání z hlediska zdravotního pojištění
 • Výjimka u zdr. pojištění - doktorandské studium prezenční forma do 28 let bez jakéhokoliv příjmu= pojištěnec státu
 • Doba přípravy na budoucí povolání v souvislosti s důchodovým pojištěním
 • Příprava na budoucí povolání ve vazbě na srážky ze mzdy (nezabavitelná částka na vyživovanou osobu)
 • Prokazování přípravy na budoucí povolání
 • Potvrzení o studiu- náležitosti potvrzení

II. PRACOVNÍ DOBA PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE A HARMONOGRAM SMĚN 2021

 • Délka směny
 • Přestávka na oddech
 • Bezpečnostní přestávka
 • Přestávky mezi směnami
 • Nepřetržitý odpočinek v týdnu
 • Rozvrhování pracovní doby rovnoměrné a nerovnoměrné
 • Vyrovnávací období
 • Harmonogram směn a plánované směny
 • Mimořádná směna- práce přesčas
 • Stravovací paušál a směna
 • Mimořádná směna a mimořádné cestovní výdaje – náhrada cestovních výdajů

III. PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK A JEHO POUŽITÍ

 • Příjmy, které vstupují do výpočtu průměrného výdělku
 • Zjišťování průměrného výdělku k 1. dni čtvrtletí¨
 • Rozhodné období pro zjišťování průměrného výdělku
 • Podmínky pro zjištění skutečného průměrného hodinového výdělku
 • Průměrný výdělek u DPP a DPČ
 • Průměrný měsíční výdělek hrubý
 • Průměrný měsíční výdělek čistý
 • Pravděpodobný výdělek
 • Použití průměrného hodinového výdělku
 • Redukce průměrného hodinového výdělku pro poskytování náhrady mzdy při DPN
 • Použití průměrného hrubého měsíčního výdělku
 • Použití průměrného čistého měsíčního výdělku

Místo konání videozáznamu:  videozáznam z webináře