videozáznam z webináře DPH 2021 - ZMĚNY A DALŠÍ AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA

Videozáznam
 • Termín: 11.01.2021 - 25.03.2021
 • Čas. rozvrh: 5 HODINOVÝ ZÁZNAM
 • Cena: 790,- bez DPH / osoba

Videozáznam z webináře bude zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného od 1. 1. 2021. V rámci webináře bude upozorněno na další změny v oblasti DPH pro rok 2021. Součástí výkladu bude i přehled změn, které se promítly do zákona o DPH v roce 2020. Pozornost bude věnována i sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2020 a dalším vybraným oblastem uplatňování DPH.

Lektor: Ing. Dagmar Fitříková - daňová poradkyně,uznávaný specialista na problematiku DPH

Kód videozáznamu: 2118

Program videozáznamu:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, přehled změn provedených v roce 2020 aktuální informace GFŘ.
 • Opatření v rámci nouzového stavu – přehled informací v oblasti DPH, možnosti prominutí DPH a posečkání.
 • Změny v roce 2021 – režim One Stop Shop (je určen zejména pro online prodejce zboží, změna pravidel registrace k DPH z titulu zasílání zboží).
 • Nájem nemovitých věcí – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, časté chyby a možnosti jejich řešení, omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení, aplikace Informace GFŘ u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021.
 • Dodávky zboží v rámci EU – přemístění obchodního majetku, režim skladu (konsignační sklady – call off stock), řetězové obchody, podmínky pro osvobození, prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.
 • Sazby daně – rekapitulace změn v oblasti sazeb daně v roce 2020, postup při vyúčtování záloh, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení.
 • Finanční leasing – změny v oblasti finančního leasingu v roce 2020 a jejich dopady do praxe plátců.
 • Daňové doklady a související problematika – typy daňových dokladů a jejich využití v praxi, výpočet daně, zaokrouhlení, přepočet cizí měny.
 • Nárok na odpočet daně – lhůty, výše nároku, korekce odpočtu v rámci krácení a poměrování, vracení nesporné části nadměrného odpočtu.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby.
 • Manažerská vozidla – na praktických příkladech bude vysvětlen postup při uplatňování DPH u tzv. „manažerských vozidel“ podle pravidel platných v roce 2020.
 • Správa DPH – sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2020, inventarizační rozdíly, reklamní předměty změna zdaňovacího období v roce 2021, nové formuláře od 1. 1. 2021.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.
 • Místo konání videozáznamu:  videozáznam