videozáznam z webináře DPH - OPRAVNÉ DAŇOVÉ DOKLADY, BONUSY,SKONTA

Videozáznam
 • Termín: 08.10.2021 - 05.12.2021
 • Čas. rozvrh: 5 HODINOVÝ ZÁZNAM
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Oprava základu daně představuje specifickou oblast uplatňování DPH od standardních oprav, které se týkají běžných dodávek zboží a služeb, po specifické opravy základu daně dopadající na tzv. nedobytné pohledávky a další speciální úpravy, které se promítají do opravných daňových dokladů. Cílem školení je poskytnout návod, jak rozlišovat mezi jednotlivými typy oprav a typy opravných daňových dokladů a jak je správným způsobem promítnout do daňového přiznání a kontrolního hlášení.

Lektor: Ing. Dagmar Fitříková - daňová poradkyně,uznávaný specialista na problematiku DPH

Kód videozáznamu: 2177

Program videozáznamu:

 • Opravné daňové doklady a jejich použití v praxi
 • Náležitosti opravných daňových dokladů s rozlišením pro jednotlivé typy oprav základu daně a DPH
 • Oprava základu daně – praktický návod, jak rozlišit jednotlivé typy oprav
 • Bonusy a skonta
 • Opravné daňové doklady u nedobytných pohledávek
 • Časové souvislosti oprav základu daně a DPH ve vazbě na jednotlivé typy oprav
 • Povinnosti plátce uskutečňujícího plnění
 • Povinnosti plátce, který je v pozici příjemce plnění
 • Promítnutí opravných daňových dokladů do daňového přiznání a kontrolního hlášení
 • Upozornění na časté chyby
 • Diskuze a odpovědi na dotazy

Místo konání videozáznamu:  videozáznam z on-line webináře