videozáznam z webináře DPH - PROBLEMATIKA OBCHODNÍHO MAJETKU PO NOVELE

Videozáznam
 • Termín: 12.11.2021 - 12.12.2021
 • Čas. rozvrh: 5 HODINOVÝ ZÁZNAM
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Školení bude zaměřeno na různé kategorie majetku, který je v dispozici plátce. V rámci přednášky bude upozorněno na práva a povinnosti spojené s majetkem od jeho pořízení, v průběhu jeho užívání až po vyřazení. Součástí výkladu bude i upozornění na časté chyby, které se v praxi v souvislosti s majetkem vyskytují.

Lektor: Ing. Dagmar Fitříková - daňová poradkyně,uznávaný specialista na problematiku DPH

Kód videozáznamu: 2193

Program videozáznamu:

 • Aktuální informace – stručný přehled
 • Vymezení základních pojmů – obchodní majetek, dlouhodobý obchodní majetek, majetek vytvořený vlastní činností, nemovitá věc, stavba, stavební pozemek
 • Pořízení majetku – účel pořízení majetku, hranice mezi soukromým a obchodním majetkem, nárok na odpočet, zákaz odpočtu, korekce odpočtu v režimu krácení a poměrování, uvádění údajů v DAP k DPH
 • Sledování obchodního majetku – změna účelu použití, úprava a vyrovnání odpočtu, chybějící majetek
 • Manažerská vozidla – na praktických příkladech bude vysvětlen postup při uplatňování DPH u tzv. „manažerských vozidel“ podle pravidel platných v roce 2021/2022
 • Pronájem majetku – daňový režim, podmínky pro uplatnění osvobození od daně, časté chyby a možnosti jejich řešení, omezení volby zdanění nájmu nemovitých věcí a dopady tohoto omezení, aplikace Informace GFŘ u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021
 • Opravy a technické zhodnocení – odlišnosti ve vazbě na DPH, režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací, sazby DPH
 • Prodej majetku – cena obvyklá, prodej majetku využívaného i pro soukromé účely
 • Vyřazení majetku – různé důvody (poškození, darování)
 • Diskuse a odpovědi na dotazy

Místo konání videozáznamu:  videozáznam z webináře on-line