videozáznam z webináře SRÁŽKY Z MEZD, PLATU NEBO ODMĚNY V ROCE 2021

Videozáznam
 • Termín: 17.06.2021 - 31.07.2021
 • Čas. rozvrh: 9:00 - 14:00 hodin
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Videozáznam z webináře ze dne 23.6.2021 je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Na této akci se posluchači seznámí se současnou právní úpravou v dané problematice včetně změn od 1.1.2021, a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek a to podle poslední legislativy. Určeno pro mzdové účetní, personalisty a osoby zabývající se problematikou exekucí.

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku

Kód videozáznamu: 2155

Program videozáznamu:

PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S PROBLEMATIKOU SRÁŽEK PRO ROK 2021. V JAKÝCH PŘÍPADECH SE SRÁŽÍ ZE MZDY, PLATU, NEBO ODMĚNY

 • srážky ve smyslu Zákoníku práce,
 • co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance, co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance,
 • pojem výkon rozhodnutí – exekuce ve smyslu Občanského soudního řádu -dále jen (OSŘ),
 • srážka ze mzdy nad rámec Zákoníku práce,
 • evidence o prováděných srážkách, archivace.
 • dohody o srážkách ze mzdy, platu dohody o srážkách ze mzdy podle Zákoníku práce – penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, a další srážky po dohodě zaměstnavatel zaměstnanec, srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli.
 • dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu Občanského zákoníku – dobrovolná platba výživného v roce 2021 • vzory, postupy.

OKRUH PŘÍJMŮ, ZE KTERÝCH SE PROVÁDÍ SRÁŽKY

 • mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci
 • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele
 • způsob provádění srážek
 • daňové bonusy, roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech, odstupné, odchodné. Judikatura na téma bonusy.
 • příjmy podle Zákoníku práce - § 145, příjmy podle OSŘ - § 299 v roce 2021

POŘADÍ SRÁŽEK ZE MZDY – PŘEDNOSTNÍ A NEPŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY

 • postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád přednostní pohledávky,
 • jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů - § 279 OSŘ

POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY A JEJICH ROZSAH

 • Životní a existenční minimum, normativní náklady na bydlení pro rok 2021. Zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek, nezabavitelná částka na povinného a další nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2021 (rodinné příslušníky povinného) ve smyslu Nového občanského zákoníku. Kdo je osobou vyživovanou a dokladování těchto osob ( manžel, manželka, děti, atd. …..).
 • Specifické případové studie • určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek, zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek, souběh příjmů od více plátců. Výživné, event. dlužné výživné a jeho uspokojení. Několik výživných

POSTUPY PŘI POSOUZENÍ SRÁŽEK PŘI VÝKONU ROZHODNUTÍ - soudní, správní výkon rozhodnutí, exekuční příkaz a jeho obsah, součinnost plátce mzdy povinného vůči soudu a případně exekutorovi – podávání informací.

 • nařízení exekuce – doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc – vykonatelnost,
 • změna plátců mzdy – povinnosti plátce příjmu povinného, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu Občanského soudního řádu – soud, další orgány
 • souběžné příjmy a postupy při provádění srážek.
 • SRÁŽKY PŘI ODDLUŽENÍ 2021 - tzv. osobní bankrot, povinnosti zaměstnavatele. Zahájení a průběh insolvenčního řízení – insolvenční rejstřík, rozhodnutí o oddlužení – Usnesení soudu a jeho výrok. Povinnosti plátce příjmu dlužníka při oddlužení. Ukončení oddlužení. Příjem dlužníka v průběhu oddlužení – daňové bonusy event. výsledky ročního zúčtování – postupy plátce příjmu dlužníka. Součinnost plátce příjmu – soud, insolvenční správce. Praktická ukázka postupu výpočtu.
 • Srážky z jiných příjmů – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského, postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství).
 • Zákon o exekutorech – povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům, součinnost plátců příjmu povinného vůči exekutorům.
 • Možné sankce za chybný postup plátce – zaměstnavatele povinného – zaměstnance. Praktické příklady – případové studie, doporučené postupy a vzory.

Místo konání videozáznamu:  videozáznam z webináře