videozáznam z webináře ÚČETNICTVÍ A DANĚ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Videozáznam
 • Termín: 07.10.2021 - 12.11.2021
 • Čas. rozvrh: 5 HODINOVÝ ZÁZNAM
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Účastníci se na školení naučí, zopakují si a prohloubí znalosti při uzavírání účetnictví a tvorbě závěrky. Školení je určeno účetním, ekonomům a vedoucím pracovníkům všech neziskových organizací účtujících dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (spolky/občanská sdružení, nadace, o.p.s., církevní společnosti, ústavy, společenství vlastníků, honební společenstva, politické strany, VŠ, v.v.i. a další).

Lektor: RNDr. Petr Beránek - daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor,učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, ředitel společnosti ADAR (Účetní činnost, daňové poradenství, vedení finančního účetnictví a mezd), člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace

Kód videozáznamu: 2182

Program videozáznamu:

 • vedení účetnictví dle vyhlášky 504
 • základní rozdíly v účtovaní proti podnikatelským subjektům
 • názory na možnosti tvorby rezerv a opravných položek
 • povinná a nepovinná tvorba fondů
 • technické zhodnocení majetku
 • účtování dotací včetně dotací v cizích měnách
 • zveřejňování závěrky
 • úzký a široký základ daně
 • zdaňovaní přijatých darů v roce 2019
 • změna v odčitatelné položce pro NNO od roku 2018
 • odměňování členů orgánů NNO
 • povinnost registrace k DPH při obchodech z jiné země EU – identifikovaná osoba
 • krácení nároku na odpočet DPH
 • DPH z dotace a darů
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Místo konání videozáznamu:  videozáznam z webináře ON-LINE