videozáznam ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Videozáznam
 • Termín: 27.09.2021 - 18.10.2021
 • Čas. rozvrh: 10 hodinový záznam
 • Cena: 1 890,- bez DPH / osoba

Na videozáznamu z dvoudenním kurzu ze dne 23.-24.9.2021 získáte základní přehled o účetnictví, seznámíte se s principy účtování a základními účetními případy a budete schopni se zorientovat v základech daňového systému, který je nezbytný pro účetní praxi.

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková - daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ

Kód videozáznamu: 2166

Program videozáznamu:

Legislativní minimum pro vedení účetnictví (s vysvětlením pro praxi)

 • co si v účetnictví mohu či nemohu dovolit, resp. jak to má být správně,
 • zodpovědnost za vedení účetnictví, dopady chyb,
 • proces „od dokladu až k daňovému přiznání“,
 • co se stane, když….?

Účetní doklady, zápisy a knihy, organizace práce, účetní versus daňový doklad

Účtování a výklad terminologie v oblasti

 • dlouhodobého majetku,
 • zásob,
 • finančního majetku,
 • pohledávek a závazků, vč. účtování o DPH,
 • vlastního kapitálu,
 • rezerv,
 • nákladů a výnosů aj.

Inventura a inventarizace

Účetní závěrka versus účetní uzávěrka

Diskuse

Místo konání videozáznamu:  videozáznam z online webináře