webinář DAŇOVÝ REŽIM BENEFITŮ U ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNAVATELE

Webinář
 • Termín: 22.10.2021
 • Čas. rozvrh: 9:00 - 14:00 hodin (prezentace od 8:30 hodin)
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Webinář je zaměřen na hlavní druhy zaměstnaneckých výhod (benefitů) a jejich posuzování z hlediska daňových dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele. Posluchači budou informováni také o dalších souvisejících otázkách. Máte se na co těšit! Seminář je určen jak pro podnikatele ,tak i pro organizační složky státu, příspěvkové organizace státní a zřízené územními samosprávnými celky a další subjekty, které mají zaměstnance.

Lektor: Katarína Dobešová - specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odbor daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných Ministerstva financí,autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních.
Lektor: Ing. Vlastimil Bachor - dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Kód webináře: 2184

Program webináře:

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA

 • Připomenutí nejdůležitějších posledních změn nejen ve zdaňování mezd
 • Problematika mzdy, platu, naturální mzdy podle zákoníku práce, upozornění na nesprávné posuzování mzdového plnění a plnění vedle mzdy, včetně příkladů a stanovisek MPSV
 • Účel benefitů, legislativní východiska, aneb inventur a všech ustanovení v zákonu o daních z příjmů, definice, členění, pravidla oceňování
 • Daňový režim benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
 • Benefity u zaměstnavatele z hlediska dopadu na cash flow
 • Připomenutí změn v novele vyhlášky o FKSP s účinností od r. 2020 a zejména upozornění na problémové oblasti z hlediska zdanění

PROJEDEME SE ABECEDOU ANEB BENEFITY A PLNĚNÍ VEDLE MZDY OD A AŽ PO Ž

 • obsadíme všechna písmenka? Nechte se překvapit - snaha byla!
 • obsadíme všechna písmenka? Nechte se překvapit - snaha byla!
 • obsadíme všechna písmenka? Nechte se překvapit - snaha byla!
 • obsadíme všechna písmenka? Nechte se překvapit - snaha byla!

CO URČITĚ NEVYNECHÁME

 • Auto služební i pro soukromé účely, a co elektrokola – také máme odpověď
 • Bezúročné zápůjčky a bezúplatné příjmy-dary
 • Cenné papíry za zvýhodněnou cenu
 • Daňové úlevy pro děti předškolního věku
 • Péče o zaměstnance s akcentem na masáže a rehabilitace, ale také sport, kultura a rekreace
 • Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů
 • Stravování zaměstnanců ve formě desatera včetně informace k připravovanému stravovacímu paušálu
 • Životní pojištění a doplňkové penzijní spoření –parametry, sankce za předčasné ukončení atd.

DISKUSE, ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ

Místo konání webináře:  online webinář