webinář DPH - AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA, ZÁVĚR ROKU 2021 A ZMĚNY PRO ROK 2022

Webinář
 • Termín: 02.12.2021
 • Čas. rozvrh: 09:00 - 14:00 hodin
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Školení bude zaměřeno na vybrané oblasti uplatňování DPH a změny pro rok 2022. V rámci semináře bude upozorněno i na povinnosti spojené s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2021. Dozvíte se také potřebné informace k prominutí DPH u dodávek elektřiny a plynu v období od 1.11.2021 do 31.12.2021.

Lektor: Ing. Dagmar Fitříková - daňová poradkyně,uznávaný specialista na problematiku DPH

Kód webináře: 2145

Program webináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, nové informace GFŘ.
 • Prominutí DPH u dodávek elektřiny a plynu v období od 1.11.2021 do 31.12.2021.
 • Změny v oblasti DPH v roce 2022.
 • Internetové obchody – režim jednoho správního místa. „prodej zboží na dálku“, zvláštní režim při dovozu zboží.
 • Obchodní majetek plátce – praktický postup v oblasti nakládání s majetkem ve vazbě na DPH.
 • Přepočet cizí měny – postup při přepočtu cizí měny u tuzemských i přeshraničních plnění.
 • Opravné daňové doklady – typy daňových dokladů ve vazbě na jednotlivé opravy, upozornění na odlišnosti, promítnutí oprav v DAP k DPH a kontrolním hlášení.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – fikce režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, párování údajů v kontrolním hlášení.
 • Zaměstnanecké benefity – vzdělávání zaměstnanců, stravování, soukromé telefony za zvýhodněný tarif, manažerská vozidla, dárkové poukázky, podmínky na pracovišti, prodej zboží za zvýhodněnou cenu.
 • Závěr roku – sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2021, specifické postupy.
 • Správa DPH - záloha na nadměrný odpočet, úrok z prodlení, další vybraná problematika.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání webináře:  webinář ON-LINE