WEBINÁŘ HORKÉ DAŇOVÉ AKTUALITY 2022

Webinář
 • Termín: 09.12.2021
 • Čas. rozvrh: 9:00-13:30 (přestávka20 minut)
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Cílem školení je provést účastníka světem legislativních změn majících dopad na každodenní podnikatelskou praxi. Účastník tak získá struční avšak ucelený přehled změn v daních a účetnictví dle platné legislativy v roce 2021 a s výhledem na rok 2022. Při výkladu se předpokládá alespoň základní orientace uchazečů v aktuální daňové problematice a účetnictví. Program zohlední legislativní vývoj k datu konání semináře.

Lektor: Ing. Lenka Dvořáková - daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ

Kód webináře: 1102

Program webináře:

ZDAŇOVÁNÍ PŘIJMŮ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

 • shrnutí nejdůležitějších změn roku 2021, s výhledem na 2022
 • osvobození pro příjmy z držby dluhopisů emitovaných v zahraničí (změna od 2022)
 • zpětné uplatnění daňové ztráty
 • paušální daň – parametry pro rok 2022
 • zrušení nehmotného majetku a jeho dopady v praxi
 • zvýšení hranice pro odpisovaný majetek dle ZDP – z pohledu daní X účetnictví
 • mimořádné odpisy
 • daňové zvýhodnění a daňový bonus na děti
 • progresivní zdanění a jeho dopady

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

 • shrnutí nejdůležitějších změn roku 2021, zaměřeno zejména na režim DPH u E-commerce, tzv. prodeje na dálku (dříve „zasílání“), dovozů malé hodnoty atd. (novela účinná od 1. 10. 2021, avšak s aplikací praxe od 1. 7. 2021)
 • připravované změny na rok 2022
 • revize změn v §56a od 2021 – nájmy nemovitých věcí
 • DPH u elektřiny a plynu

NOVINKY V OBLASTI ÚČETNICTVÍ

 • shrnutí nejdůležitějších změn roku 2021 a připravované změny pro účetní období 2022
 • vývoj interpretací Národní účetní rady

DALŠÍ NOVINKY

 • průměrná a minimální mzda 2022 a její dopady
 • novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • širší vymezení OSVČ pro účely zdravotního pojištění od 2022
 • zálohy na pojistné pro OSVČ v 2022

Místo konání webináře:  webinář ON-LINE