webinář ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2021

Webinář
 • Termín: 01.12.2021
 • Čas. rozvrh: 09:00 - 14:00 hodin
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Školení je vhodné pro všechny nestátní neziskové subjekty, které podléhají dani z příjmu právnických osob (tedy takové, které jsou registrované k této dani a musí podávat daňové přiznání daně z příjmu), i když třeba v konečném výsledku je jejich daňová povinnost nulová, Hlavně pak spolky, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby, ale i o.p.s., ústavy, nestatní školská a zdravotnická zařízení, která nejsou obchodní korporací, honební společenstva a další. Důraz je kladen na oblasti odlišné od účtování a zdanění podnikatelů.

Lektor: RNDr. Petr Beránek - daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor,učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, ředitel společnosti ADAR (Účetní činnost, daňové poradenství, vedení finančního účetnictví a mezd), člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace

Kód webináře: 2103

Program webináře:

 • příprava účetnictví pro sestavení uzávěrky
 • uzávěrkové operace
 • inventarizace
 • poplatníci s úzkým a širokým základem daně
 • zdaňované příjmy pro jednotlivé kategorie poplatníků
 • dotace a dary z daňového hlediska
 • odčitatelné položky a využití ušetřené daně
 • slevy na dani
 • sestavení přiznání a povinnost podat přiznání

Místo konání webináře:  webinář on-line